Oikeustiede:hallitusneuvottelujen vetäjä

  Tieteen termipankista

  hallitusneuvottelujen vetäjä

  hallitusneuvottelujen vetäjä
  Määritelmä henkilö, joka eduskuntavaalien jälkeen suurimman eduskuntaryhmän päätöksin asetetaan johtamaan eduskunnassa käytäviä neuvotteluja pääministeriehdokkaasta, valtioneuvoston kokoonpanosta ja hallitusohjelmasta.
  Selite

  Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksessa valtioneuvoston muodostamismenettely siirrettiin tasavallan presidentiltä eduskunnan johdettavaksi. Perustuslain 61 §:n säännöksiä hallituksen muodostamismenettelystä ja pääministerin valinnasta täydennettiin eduskuntaryhmien sopimuksin menettelytapakaaviolla pääministerivalintaan tähtäävistä toimenpiteistä. Sääntöjä seurataan vaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista toiseen. Samoja sääntöjä noudatetaan myös, jos valtioneuvosto eroaa tehtävästään kesken vaalikauden.

  Jo ennen vuoden 2000 perustuslain voimaantuloa, vuoden 1999 valtiopäivillä eduskuntaryhmät sopivat, että pääministerin valintaan eduskunnassa ja hallituksen nimittämiseen johtavat neuvottelut käydään vaalien jälkeen suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajan toimesta ja käytännössä asianomaisen puolueen puolue-elinten myötävaikutuksella.

  Neuvottelujen alussa kaikki eduskuntaryhmät osallistuvat niihin. Perustuslain ensimmäisellä voimassaolovuosikymmenellä neuvottelujen vetäjä on esittänyt kaikille eduskuntaryhmille samansisältöisen kirjallisen kysymysluettelon. Sen tarkoituksena on saada kokonaiskuva eduskuntaryhmien halukkuudesta yhteistyöhön hallituspuolueina sekä eduskuntaryhmien kannanotot ajankohtaisiin valtioneuvoston ratkaistaviksi tuleviin asiakokonaisuuksiin kuten keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin ja edessä olevien valtiontaloudellisten ongelmien ratkaisemiseen.

  Vastaukset saatuaan neuvottelujen johtaja tekee päätelmät siitä, minkä ryhmien ja puolueiden kesken neuvotteluja jatketaan, ja mitkä eduskuntaryhmät ja puolueet jäävät jatkoneuvottelujen ulkopuolelle. Jatkoneuvotteluja ei tämän jälkeen ole enää käyty eduskunnassa.

  Hallitusneuvottelujen vetäjä valittiin sittemmin vuosina 2000-2011 säännöllisesti ensin pääministeriehdokkaaksi ja jatkossa pääministeriksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:hallitusneuvottelujen vetäjä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallitusneuvottelujen vetäjä.)