Oikeustiede:finanssivalta

  Tieteen termipankista

  finanssivalta

  finanssivalta
  Määritelmä eduskunnalle perustuslain 3.1 §:ssä säädetty päätösvalta valtion taloudesta
  Selite

  Finanssivaltaan luetaan budjettivallan lisäksi eduskunnan päätösvalta veroista ja ns. palvelumaksujen perusteista (PeL 81 §), valtion lainanottovaltuuksista (PeL 82 §), valtion liikelaitosten toiminnan yleisistä perusteista (PeL 84.4 §), valtion takauksista ja -takuista, päätösvalta valtion omistuksista (PeL 92 §) ja budjetin ulkopuolisista rahastoista (87 §). Laajemmin ymmärrettynä finanssivalta käsittää myös valtiontalouden valvontajärjestelmän eduskunnalle annettujen kertomusten ja niistä tehtävien päätösten välityksin (PeL 90.1 §). Finanssivalta on päällekkäinen eduskunnan lainsäädäntövallan kanssa ns. "budjettilakien" osalta. Nämä valtiolle vuotuisia menoja aiheuttavat lait on hyväksyttävä valtion talousarvion yhteydessä.

  Finanssivaltaa rajaa perustuslain sääntelyjen ohessa Euroopan unioniin, vapaakauppa- ja tulliliittojärjestelmään sekä rahaliittoon ja keskuspankkijärjestelmään liittyvät seikat sekä Suomen rahoitusosuus unionissa. Samaan johtanee EU:n periaatepäätös kesällä 2010 aloittaa jäsenvaltioiden budjettialijäämien sanktioitu valvonta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:finanssivalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:finanssivalta.)