Oikeustiede:tulopolitiikka

  From Tieteen termipankki

  tulopolitiikka

  tulopolitiikka
  Definition sopimusjärjestelmä, joka tähtäsi vakauttamiseen talouselämän tervehdyttämiseksi kohteenaan tulonjako, sosiaalipolitiikka, verotus ja työehdot ja jossa osallisena olivat toisaalta työmarkkina- ja tuottajajärjestöt sekä laajemminkin talouspoliittiset etujärjestöt ja toisaalta valtiovaltaa käyttävät toimielimet, ensi sijassa valtioneuvosto
  Explanation Valtion- ja kansantalouden kokonaisjärjestelmä ei ole talouskriisien aikana julkisen vallan päätöksentekijöiden, lähinnä ylimpien valtioelinten täysimittaisesti hallittavissa. Kansantalouteen ja välillisesti valtiontalouteen olennaisesti vaikuttavat palkkatason määrittävät työ- ja virkaehtosopimukset tehdään yksityisoikeudellisten toimijoiden päätöksin, eikä julkinen valta voi puuttua tähän toimintaan. Toisaalta työmarkkinasopimuksin määräytyvien palkkaratkaisujen tosiasialisiin seurausvaikutuksiin osapuolijärjestöjen kannalta vaikuttaa olennaisesti se, millaista talous-, sosiaali- ja veropolitiikkaa sopimuskaudella tullaan harjoittamaan eduskunta- ja valtioneuvostojohtoisessa päätöksentekojärjestelmässä. Verotuksesta ja sosiaaliturvasta on säädettävä lailla. Tällaisessa asetelmassa kehitettiin Suomessa erinäisten talouskriisien oloissa tulopolitiikka: sen tarkoituksena on tulopoliittisin sopimuksin saattaa saman sopimusjärjestelmän puitteisiin toisaalta työmarkkinaosapuolten sopimusvalta ja toisaalta valtioelinten päätösvalta.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts

  Sources

  MyllymäkiA1979, TiihonenS1990

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.6.2023: Oikeustiede:tulopolitiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulopolitiikka.)

  SLYpalkki.jpg