Oikeustiede:tulopolitiikka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tulopolitiikka

tulopolitiikka
Definition sopimusjärjestelmä, joka tähtäsi vakauttamiseen talouselämän tervehdyttämiseksi kohteenaan tulonjako, sosiaalipolitiikka, verotus ja työehdot ja jossa osallisena olivat toisaalta työmarkkina- ja tuottajajärjestöt sekä laajemminkin talouspoliittiset etujärjestöt ja toisaalta valtiovaltaa käyttävät toimielimet, ensi sijassa valtioneuvosto
Explanation Valtion- ja kansantalouden kokonaisjärjestelmä ei ole talouskriisien aikana julkisen vallan päätöksentekijöiden, lähinnä ylimpien valtioelinten täysimittaisesti hallittavissa. Kansantalouteen ja välillisesti valtiontalouteen olennaisesti vaikuttavat palkkatason määrittävät työ- ja virkaehtosopimukset tehdään yksityisoikeudellisten toimijoiden päätöksin, eikä julkinen valta voi puuttua tähän toimintaan. Toisaalta työmarkkinasopimuksin määräytyvien palkkaratkaisujen tosiasialisiin seurausvaikutuksiin osapuolijärjestöjen kannalta vaikuttaa olennaisesti se, millaista talous-, sosiaali- ja veropolitiikkaa sopimuskaudella tullaan harjoittamaan eduskunta- ja valtioneuvostojohtoisessa päätöksentekojärjestelmässä. Verotuksesta ja sosiaaliturvasta on säädettävä lailla. Tällaisessa asetelmassa kehitettiin Suomessa erinäisten talouskriisien oloissa tulopolitiikka: sen tarkoituksena on tulopoliittisin sopimuksin saattaa saman sopimusjärjestelmän puitteisiin toisaalta työmarkkinaosapuolten sopimusvalta ja toisaalta valtioelinten päätösvalta.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

MyllymäkiA1979, TiihonenS1990

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:tulopolitiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulopolitiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg