Oikeustiede:tulopolitiikka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tulopolitiikka

tulopolitiikka
Definition sopimusjärjestelmä, joka tähtäsi vakauttamiseen talouselämän tervehdyttämiseksi kohteenaan tulonjako, sosiaalipolitiikka, verotus ja työehdot ja jossa osallisena olivat toisaalta työmarkkina- ja tuottajajärjestöt sekä laajemminkin talouspoliittiset etujärjestöt ja toisaalta valtiovaltaa käyttävät toimielimet, ensi sijassa valtioneuvosto
Explanation Valtion- ja kansantalouden kokonaisjärjestelmä ei ole talouskriisien aikana julkisen vallan päätöksentekijöiden, lähinnä ylimpien valtioelinten täysimittaisesti hallittavissa. Kansantalouteen ja välillisesti valtiontalouteen olennaisesti vaikuttavat palkkatason määrittävät työ- ja virkaehtosopimukset tehdään yksityisoikeudellisten toimijoiden päätöksin, eikä julkinen valta voi puuttua tähän toimintaan. Toisaalta työmarkkinasopimuksin määräytyvien palkkaratkaisujen tosiasialisiin seurausvaikutuksiin osapuolijärjestöjen kannalta vaikuttaa olennaisesti se, millaista talous-, sosiaali- ja veropolitiikkaa sopimuskaudella tullaan harjoittamaan eduskunta- ja valtioneuvostojohtoisessa päätöksentekojärjestelmässä. Verotuksesta ja sosiaaliturvasta on säädettävä lailla. Tällaisessa asetelmassa kehitettiin Suomessa erinäisten talouskriisien oloissa tulopolitiikka: sen tarkoituksena on tulopoliittisin sopimuksin saattaa saman sopimusjärjestelmän puitteisiin toisaalta työmarkkinaosapuolten sopimusvalta ja toisaalta valtioelinten päätösvalta.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

MyllymäkiA1979, TiihonenS1990

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.1.2022: Oikeustiede:tulopolitiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulopolitiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg