Oikeustiede:verotusvalta

  Tieteen termipankista

  verotusvalta

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  verotusvalta
  Määritelmä eduskunnan oikeus säätää verolakeja
  Selite Verotusvalta muodostaa finanssivallan ytimen, sillä ilman tuloja finanssivallalla ei olisi merkitystä. Finanssivallaksi kutsutaan eduskunnan oikeutta osallistua valtiontaloutta koskevaan päätöksentekoon. Finanssivaltaan kuuluvat päätöksenteko verolaeista, budjettivalta sekä valta osallistua muiden valtiontalouden hoitoa koskevien oikeusnormien, eli tuloja ja menoja koskevien lakien, säätämiseen. Finanssivaltaan kuuluvat lisäksi valta päättää hallituksen lainanottovaltuuksista sekä valtiontakauksesta ja -takuusta. Finanssivallassa aikaperspektiivi on pitkä ulottuen usealle vuodelle, kun taas budjettivallalle tyypillistä on vuosittaisuus. Finanssivalta on lähtöisin kansan ja sitä edustavan elimen jo keskiajalla saavuttamasta verojenmyöntämisoikeudesta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Myrsky

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:verotusvalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:verotusvalta.)