Oikeustiede:kuntien valtionapujärjestelmä

  Tieteen termipankista

  kuntien valtionapujärjestelmä

  kuntien valtionapujärjestelmä
  Määritelmä valtion kuntien hoitamalle lakisääteisten peruspalveluiden toteutukselle osoittamaa rahoitusta koskeva kokonaisuus
  Selite Kuntien valtionapujärjestelmässä on kahdentyyppistä kunnille osoitettavaa rahoitusta. Ensiksikin valtionapu on harkinnanvaraista, kohdennettua rahoitusta kunnille. Esimerkki: kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisen tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Valtionapu-käsitteen mukaiset rahoitukset ovat poikkeus. Tarkemmassa erottelussa oikeampaa olisikin voimassa olevan lainsäädännön perusteella puhua kokonaisuudesta termillä valtionosuusjärjestelmä. Valtionosuus on nimittäin laissa kulloinkin valtiolle säädetty osuus lakisääteisten palvelujen rahoittamiseksi. Tästä voidaan käyttää myös finanssitasoitus-termiä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Aimo Ryynänen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HeuruK2006, MatikainenT2014

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:kuntien valtionapujärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntien valtionapujärjestelmä.)