Oikeustiede:finanssikertomus

From Tieteen termipankki

finanssikertomus

finanssikertomus
Definition hallituksen eduskunnalle vuosittain antama kertomusasiakirja valtion varojen hoidosta ja tilasta
Explanation

Valtion tilinpäätöskertomus (laki valtion talousarviosta 423/1998 ja 1216/2003 17 §) korvasi entisen valtiovarain hoidosta ja tilasta annettavan kertomuksen (finanssikertomus) perustuslaissa tarkoitettuna kertomuksena valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Kertomukseen otetaan valtion tilinpäätös liitteineen ja tärkeimmät tiedot valtiontaloudesta ja toiminnan tuloksellisuuden, erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehityksestä (tuloksellisuuden laskentatoimen välityksin TaA 55 §). Lähtökohtana tällöin ovat ministeriöittäin laadittavat tilinpäätöskannanotot (TaA 66 i §, 254/2004). Kertomukseen otetaan lisäksi valtion liikelaitosten ja rahastojen keskeiset tilinpäätöslaskelmat.

Valtion tilinpäätökseen liitteineen ja tilinpäätöskertomukseen otettavan tuloksellisuuden kuvauksen tulisi antaa oikeat ja riittävät tiedot. Virastojen ja laitosten tilinpäätöksiä koskevaan säännökseen lisättiin vaatimus oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta sekä valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella ministeriön julkisesta kannanotosta valtion viraston ja laitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen johdosta. Tilinpäätöskertomuksen laadinnan lähtökohtana on valtiokonttorin laatima ehdotus valtion tilinpäätökseksi (TaA 67 b §, 254/2004), ministeriöiden toimittamat tiedot tuloksellisuuskuvauksineen ja tilivirastojen antamat tiedot, TaA 68 a §).

Tilinpäätöskertomus on eduskunnan tehokkain väline valvoa PeL 3.1 §:ssä eduskunnalle säädetyn valtiontaloudellisen päätösvallan käyttämistä. Siinä mm. kommentoidaan toimenpidekuvauksin eduskunnan hyväksymissä talousarviolausumissa esitettyjä seikkoja. Tätä valtion tilinpäätöksestä ja hallituksen tilinpäätöskertomuksesta muodostuvaa kokonaisuutta luonnehditaan valtiontalouden vuosikertomukseksi. Sen tarkoituksena on antaa väline arvioida valtionvarainministeriön controller-toiminnon tuottaman tiedon myötävaikutuksella valtionhallinnon kattavaa tulosohjausjärjestelmää ja siihen liittyvää laskentatoimen tehostamista. Tulosohjaustiedot esitetään kertomuksessa omana lukunaan ministeriöittäin ja teemoitettuina.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:finanssikertomus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:finanssikertomus.)

SLYpalkki.jpg