Oikeustiede:controller-toiminto

From Tieteen termipankki

controller-toiminto | valtiovarain controller -toiminto

controller-toiminto
valtiovarain controller -toiminto
Definition valtiovarainministeriössä oleva toiminto valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmän laadun ja tilivelvollisuus varmistamista ja kehittämistä varten.
Explanation

Valtiovarain controller -toiminto sekä valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin virat perustettiin valtiovarainministeriöön vuonna 2004. Valtiovarain controller -toiminto on valtioneuvoston yhteinen, toiminnallisesti riippumaton tulos- ja valtiovarainvalvoja. Se palvelee myös valtioneuvoston ylimmän johdon neuvonantajia talouden ja toiminnan ohjauksen ja raportoinnin laadun, tilivelvollisuuden, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä tuloksellisuuden arvioinnin kysymyksissä.

Valtiovarain controller -toiminnon ja valtioneuvoston controllerin tehtävänä on varmistaa ja kehittää valtion talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmän laatua sekä varmistaa valtiontaloutta ja toiminnan tuloksellisuutta koskeva tilivelvollisuus. Valtiovarain controller -toiminto on valtioneuvoston neuvonantaja ja johdon tuki. Controller-toiminnon tehtävänä on vaikuttaa keskeisesti siihen, että valtion tilinpäätöskertomuksessa eduskunnalle annetaan oikeat ja riittävät tiedot valtiontaloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehityksestä. Toiminto ohjaa ja kehittää valtion tilinpäätösraportointia ja tuloksellisuutta koskevaa arviointia.

Valtiovarain controller -toiminto voi myös esittää valtioneuvostolle ja ministeriölle sekä valtion virastolle, laitokselle, liikelaitokselle ja rahastolle raportin havainnoistaan ja siinä mahdolliset toimenpide-ehdotuksensa. Toiminto voi lisäksi, asian laadun mukaan, saattaa havaintonsa ja toimenpide-ehdotuksensa Valtiontalouden tarkastusviraston ja muun asiassa toimivaltaisen viranomaisen tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Myrsky

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:controller-toiminto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:controller-toiminto.)

SLYpalkki.jpg