Oikeustiede:Suomen Pankin asema

From Tieteen termipankki

Suomen Pankin asema

Suomen Pankin asema
Definition Suomen Pankki on kansallinen keskuspankki, kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsen, joka perustuslain mukaan toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa
Explanation

Eurojärjestelmään kuuluvat Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen kansalliset keskuspankit. Se hallinnoi maailman suurimpiin kuuluvan valuutan, euron, käyttöä. Euroalueella asuu yli 300 miljoonaa ihmistä ja siihen kuuluu vuoden 2011 alusta alkaen 17 maata. Siksi Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita ja velvoitteita.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, mikä tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Hintavakaus luo edellytyksiä taloudelliselle hyvinvoinnille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja viestintään sekä toteuttaa rahapoliittisia toimia Suomessa. Laaja tutkimustyö tukee pankin asiantuntemusta näissä tehtävissä.

Rahapolitiikan ja tutkimuksen lisäksi Suomen Pankilla on kolme muuta ydintoimintoa eli keskeistä tehtävää: rahoitusmarkkinat ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto. Euroopan keskuspankkijärjestelmän kaudella Suomen Pankki on itsenäisessä asemassa suhteessa sekä eduskuntaan että valtioneuvostoon. Perustuslain säännöksillä pankin asemasta eduskunnan takuulla ja hoidossa on hyvin vähän käytännöllistä merkitystä (91 §). Pankin toimintaa valvoo eduskunnan asettama yhdeksänjäseninen pankkivaltuusto. Tasavallan presidentti nimittää pankin pääjohtajan pankkivaltuuston esityksestä.

Eduskunnan talousvaliokunnalla ja pankkivaltuutetuilla on oikeus saada Suomen Pankin valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Suomen Pankin kansainvälisoikeudellisesti säännellystä asemasta (EKP ja EKPJ) seuraa, ettei eduskunnan tai valtioneuvoston vaikutusvaltaa Suomen Pankin toimintaan voida juuri lisätä nykytilaan verrattuna.

Pankin yhteydessä itsenäisenä viranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Käytetyt lähteet:

http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/Pages/default.aspx
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:Suomen Pankin asema. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen Pankin asema.)

SLYpalkki.jpg