Oikeustiede:vero

  Tieteen termipankista

  vero

  vero
  Määritelmä rahasuoritus, joka ei ole korvaus tai vastike julkisen vallan maksuvelvolliselle antamista eduista tai palveluista
  Selite

  Verolle on tunnusomaista kaksi piirrettä: vero ei ole korvausta tai vastiketta julkisen vallan maksuvelvolliselle suorittamista eduista tai palveluista ja sen tarkoituksena on julkisten menojen rahoittaminen. Ensin mainittu piirre erottaa veron maksusta, joka on korvausta julkisen vallan palveluista. Käsitteiden käyttö ei kuitenkaan ole aivan johdonmukaista. Joitakin veroja nimitetään maksuiksi, vaikka ne ovat luonteeltaan veroja. Veronluonteinen maksu on esimerkiksi työnantajan sosiaaliturvamaksu.

  Perustuslain mukaan valtion verosta on säädettävä lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta (PL 81.1 §). Tähän viitataan verotuksen legaliteettiperiaatteella. Myös kunnallisverosta on vastaavat säännökset perustuslaissa (PL 121.3 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tomi Viitala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäättäK2017, Wickström&al2015, MyrskyM2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:vero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vero.)