Oikeustiede:eduskunnan valtiovarainvaliokunta

From Tieteen termipankki

eduskunnan valtiovarainvaliokunta

eduskunnan valtiovarainvaliokunta
Definition eduskunnan valiokunta, jonka tehtävänä on käsitellä valmistelevasti valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat
Explanation

Valtiovarainvaliokunta toimii suuren valiokunnan tavoin jaostoihin jakaantuneena.

Valiokunnan (jaostoineen) tärkein tehtävä on vuotuinen valtion talousarvion käsittely. Talousarvioesitys otetaan valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta "ainoaan käsittelyyn" eduskunnan täysistunnossa.

Yleiskeskustelun päätyttyä suoritetaan talousarvion yksityiskohtainen käsittely. Talousarvioehdotukseen sisältyvä pääluokka tai osasto taikka niiden luku todetaan hyväksytyksi mietinnön mukaisena, jos muutosehdotuksia ei ole jätetty keskuskansliaan. Kunkin pääluokan aluksi sallitaan sitä koskeva yleiskeskustelu. Tämän jälkeen ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn, jossa tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset.

Asia palautetaan valtiovarainvaliokuntaan, jos eduskunta ei ole muuttamattomana hyväksynyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä. Valiokunta voi uudessa mietinnössään yhtyä eduskunnan päätökseen tai ehdottaa siihen muutoksia. Jos valiokunta ehdottaa muutoksia, eduskunta päättää vain niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Valiokunta voi yhtyä eduskunnan päätökseen tai ehdottaa siihen muutoksia. Jos valiokunta ehdottaa muutoksia, eduskunta päättää niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Valtiovarainvaliokunnan tulee ehdottaa eduskunnalle, miten hallituksen esitystä talousarvioksi noudatetaan väliaikaisesti talousarviona, jos valtion talousarvion julkaiseminen viivästyy yli varainhoitovuoden vaihteen. Ehdotus käsitellään soveltuvin osin talousarvioesityksen tavoin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:eduskunnan valtiovarainvaliokunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan valtiovarainvaliokunta.)

SLYpalkki.jpg