Oikeustiede:väliaikainen talousarvio

  Tieteen termipankista

  väliaikainen talousarvio

  väliaikainen talousarvio
  Määritelmä jos talousarvion julkaiseminen viivästyy yli varainhoitovuoden vaihteen, hallituksen talousarvioesitystä noudatetaan väliaikaisesti talousarviona eduskunnan päättämällä tavalla (ks. PeL 83 §)
  Selite

  Koska säännöksessä ei ole rajoitettu viivästymistilanteessa suoritettavia maksuja tai kannettavia tuloja, voidaan mahdollistaa kaikilta osin varainhoitovuoden talousarvion ennakollinen soveltaminen. Tarkoituksena on turvata valtiontalouden häiriötön hoito talousarvion viivästymisestä huolimatta. Säännös mahdollistaa myös niin sanottujen harkinnanvaraisten menojen suorittamisen. Mahdollista on muun muassa antaa lupa valtuuksien käyttöön.

  Valtiovarainvaliokunnan tulee mietinnössään ehdottaa, miten hallituksen esitystä valtion talousarvioksi noudatetaan väliaikaisesti talousarviona. Valiokunnan ehdotus käsitellään soveltuvin osin samassa järjestyksessä kuin talousarvioehdotus.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Myrsky

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:väliaikainen talousarvio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:väliaikainen talousarvio.)