Oikeustiede:yhtymys esineoikeudessa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yhtymys esineoikeudessa

yhtymys esineoikeudessa
Definition oikeudet yhtyvät, kun toinen niistä lakkaa sen vuoksi, että ne tulevat samalle oikeuden haltijalle, ja vastaavasti oikeuden itsenäisyys häviää, kun sen kohteena oleva esine tulee toisen esineen osaksi
Explanation

Yhtymys viittaa ennen kaikkea irtaimen omaisuuden sulautumiseen kiinteistöön tai muuhun kiinteään omaisuuteen. Vuokra-, muun käyttö- tai muun erityisen oikeuden lakatessa siihen sisältyvät oikeutukset palautuvat kohdekiinteistön omistajalle. Vastaavasti irtain esine voi tulla kiinteistön ainesosaksi tai tarpeistoksi. Yhtymys voi tapahtua, kun erityisen oikeuden kohteena olevan kiinteistön omistaja saa erityisen oikeuden tai kun erityisen oikeuden haltija saa kohdekiinteistön. Kesken erityisen oikeuden voimassaoloa tapahtuva yhtymys merkitsee erityisen oikeuden ennenaikaista lakkaamista. Vastaavasti kiinteistön omistaja voi saada irtaimen esineen, tai irtaimen esineen omistaja voida saada kiinteistön.

Suojan tarpeessa on erityisesti vakuusvelkoja tai muu oikeuden haltija, jonka oikeus kohdistuu ennenaikaisesti lakkaavaan oikeuteen. Lähtökohtana on, että oikeuden lakatessa siihen kohdistuvat vakuus- ja muut oikeudet lakkaavat.

Maakaaren mukaan niiden panttivelkojien ja kirjattujen erityisten oikeuksien haltijoiden oikeudet on turvattuja, joiden oikeudet kohdistuvat ennenaikaisesti lakkaavaan käyttöoikeuteen. Oikeuden kohteena on maanvuokraoikeus tai muu maa-alueeseen kohdistuva käyttöoikeus. Määräaikainen käyttöoikeus rakennuksineen voidaan kiinnittää ja pantata, ja siihen kohdistuva erityinen oikeus voidaan kirjata. Sekä panttivelkoja että erityisen oikeuden haltija ovat erityissäännösten avulla suojattuja oikeuden kohteen lakatessa ennenaikaisesti yhtymyksessä. Tämä muutos sitoo heitä vasta, kun käyttöoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset on kuoletettu ja erityisen oikeuden kirjaukset on poistettu. Kuolettaminen tai kirjauksen poistaminen edellyttää panttivelkojan tai erityisen oikeuden haltijan suostumuksen. Nämä oikeudenhaltijat ovat suojattuja myös käyttöoikeuden muuttamista ja sen muusta syystä tapahtuvaa ennenaikaista lakkaamista kohtaan. Sopimussuhteessa lakanneeseen käyttöoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset voidaan kuitenkin kuolettaa, ja niihin perustuvat panttioikeudet saadaan näin ollen lakkaamaan menettelyssä, jossa panttivelkojalle osoitetaan kolmen kuukauden määräaika saamisensa perimiseksi käyttöoikeudesta. Vaihtoehtoisesti käyttöoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset voidaan siirtää kiinteistöön osapuolten suostumuksella.

Vastaava kysymys koskee yrityskiinnityksen kohteena olevaa omaisuutta ja kiinteistöä, jolloin suojan tarpeessa on yrityskiinnitysvelkoja. Jos yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus siirtyy kiinteistön omistajalle ja omaisuus tulee kiinteistön osaksi, lähtökohtana on, että ensiksi mainittu omaisuus tulee kiinteistökiinnityksen piiriin. Erityissäännös turvaa kuitenkin yrityskiinnityksen voimassa pysymisen ja sen kohdistumisen edelleen kiinteistön osaksi tulleeseen omaisuuteen sekä sen etuoikeuden suhteessa kiinteistön panttivelkojiin. Yrityskiinnitys kuitenkin raukeaa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun velkoja sai tiedon omistussuhteiden muuttumisesta, tai viimeistään kahden vuoden kuluttua omistussuhteiden muutoksesta, ellei velkoja sitä ennen peri saamistaan vakuutena olevasta omaisuudesta.

Ainesosien ja tarpeiden määrittämiseksi elinkeinotoiminnassa käytettävä ja kiinteistöllä pysyvästi sijaitseva kone tai laite voidaan siirtää kirjauksen avulla osaksi kiinteää omaisuutta ja osaksi kiinteistökiinnityksen kohdetta, vaikka sitä ei muuten pidettäisi kiinteistön ainesosana tai tarpeistona. Sellainen voidaan vastaavasti erottaa kiinteistöstä, ja se voi tulla osaksi yrityskiinnityksen kohdetta, vaikka se muuten katsottaisiin kiinteistön osaksi. Ensiksi mainittu muutos edellyttää yrityskiinnitysvelkojien suostumukset ja jälkimmäinen kiinteistön panttivelkojien suostumukset.

Lähteet: maakaari (540/1995) 14:5, 14:10, 14:14–16 ja 19:4–6, yrityskiinnityslaki (634/1984) 4.2 §
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

Related Concepts

Sources

NiemiM2010, TuomistoJ2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Oikeustiede:yhtymys esineoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhtymys esineoikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →