Oikeustiede:valtioneuvosto (hallinto-oikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

valtioneuvosto (hallinto-oikeus)

valtioneuvosto (hallinto-oikeus) (luo nimityssivu)
Definition maan parlamentaarisessa vastuussa oleva hallitus eli ylin hallitus- ja hallintoelin, jonka tehtävänä on hoitaa valtioneuvostolle perustuslaissa ja valtioneuvostolle tai ministeriölle muulla lainsäädännössä säädetyt asiat ja sellaiset asiat, joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan, sekä panna täytäntöön tasavallan presidentin päätökset
Explanation

Käsitteellä valtioneuvosto tarkoitetaan suppeassa merkityksessä pääministeristä ja ministereistä koostuvaa monijäsenistä toimielintä. Laajassa merkityksessä valtioneuvosto kattaa myös ministeriöt. Valtioneuvoston toimivalta on luonteeltaan yleinen eli valtioneuvostolle kuuluvat myös ne hallitus- ja hallintoasiat, jotka lainsäädännön mukaan eivät kuulu muun viranomaisen tehtäviin. Parlamentarismin periaatteen mukaan valtioneuvoston on nautittava eduskunnan luottamusta.

Ministereiden johtamat ministeriöt ovat keskushallinnon ylimpiä viranomaisia. Kukin ministeriö vastaa omalla alallaan asioiden valmistelusta ja hallinnonalansa toiminnasta. Parlamentaarinen vastuu heijastuu hallintoon ministeriöiden välityksellä. Kuitenkaan ministeriöt eivät voi puuttua alempien viranomaisten toimintaan silloin, kun viranomaiset käyttävät päätösvaltaa niille lakisääteisesti kuuluvissa asioissa.

Yleishallinto-oikeudellista lainsäädäntöä sovelletaan valtioneuvoston ja ministeriöiden toimintaan yleensä täysimääräisesti. Näin on asia erityisesti hallintolain ja Julkisuuslain osalta. Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Käytetyt lähteet: Suomen perustuslaki (731/1999) 60 - 68 §, laki valtioneuvostosta (175/2003), valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Related Concepts

Sources

SaraviitaI2011, s. 514-585, MäenpääO2013, s. 212-214 ja 645

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Oikeustiede:valtioneuvosto (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvosto (hallinto-oikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg