Oikeustiede:valtioneuvosto (hallinto-oikeus)

  Tieteen termipankista

  valtioneuvosto (hallinto-oikeus)

  valtioneuvosto (hallinto-oikeus) (luo nimityssivu)
  Määritelmä maan parlamentaarisessa vastuussa oleva hallitus eli ylin hallitus- ja hallintoelin, jonka tehtävänä on hoitaa valtioneuvostolle perustuslaissa ja valtioneuvostolle tai ministeriölle muulla lainsäädännössä säädetyt asiat ja sellaiset asiat, joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan, sekä panna täytäntöön tasavallan presidentin päätökset
  Selite

  Käsitteellä valtioneuvosto tarkoitetaan suppeassa merkityksessä pääministeristä ja ministereistä koostuvaa monijäsenistä toimielintä. Laajassa merkityksessä valtioneuvosto kattaa myös ministeriöt. Valtioneuvoston toimivalta on luonteeltaan yleinen eli valtioneuvostolle kuuluvat myös ne hallitus- ja hallintoasiat, jotka lainsäädännön mukaan eivät kuulu muun viranomaisen tehtäviin. Parlamentarismin periaatteen mukaan valtioneuvoston on nautittava eduskunnan luottamusta.

  Ministereiden johtamat ministeriöt ovat keskushallinnon ylimpiä viranomaisia. Kukin ministeriö vastaa omalla alallaan asioiden valmistelusta ja hallinnonalansa toiminnasta. Parlamentaarinen vastuu heijastuu hallintoon ministeriöiden välityksellä. Kuitenkaan ministeriöt eivät voi puuttua alempien viranomaisten toimintaan silloin, kun viranomaiset käyttävät päätösvaltaa niille lakisääteisesti kuuluvissa asioissa.

  Yleishallinto-oikeudellista lainsäädäntöä sovelletaan valtioneuvoston ja ministeriöiden toimintaan yleensä täysimääräisesti. Näin on asia erityisesti hallintolain ja Julkisuuslain osalta. Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  Käytetyt lähteet: Suomen perustuslaki (731/1999) 60 - 68 §, laki valtioneuvostosta (175/2003), valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SaraviitaI2011, s. 514-585, MäenpääO2013, s. 212-214 ja 645

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Oikeustiede:valtioneuvosto (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvosto (hallinto-oikeus).)