Oikeustiede:eduskunnan oikeusasiamies

  Tieteen termipankista

  eduskunnan oikeusasiamies

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  eduskunnan oikeusasiamies
  Määritelmä kansanedustuslaitoksen määräajaksi kerrallaan asettama riippumattomaksi muodostettu ja huomattavin valtuuksin varustettu viranomainen, jonka tehtävänä on julkisen vallan käyttöön kohdistuva yleinen laillisuusvalvonta
  Selite

  Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään sekä muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia. Valvontavalta ulottuu mm. tuomioistuimiin sekä kunnallisiin ja kirkollisiin viranomaisiin. Valtioneuvoston toimien laillisuuden valvonta – joka sinänsä kuuluu myös oikeusasiamiehen toimivaltaan – on käytännössä valtioneuvoston oikeuskanslerin asiana. Oikeusasiamiehen lisäksi valitaan kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Niin ikään voidaan pitempiaikaisten estyneisyystilanteiden hoitamiseksi nimetä myös apulaisoikeusasiamiehen varamies. Apulaisoikeusasiamiehet ja varamies toimivat valvontatehtävässä samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten toimikausi on neljä vuotta.

  Eduskunnan oikeusasiamiestä ja valtioneuvoston oikeuskansleria kuvataan usein ylimmiksi laillisuuden valvojiksi heidän suuren riippumattomuutensa ja valvontatehtävänsä laaja-alaisuuden vuoksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Mikael Hidén

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:eduskunnan oikeusasiamies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskunnan oikeusasiamies.)