Oikeustiede:liikekannallepano

  Tieteen termipankista

  liikekannallepano

  liikekannallepano
  Määritelmä sodan alettua tai sodan välittömästi uhatessa tehty päätös puolustusvoimain liikekannallepanosta luo oikeudelliset edellytykset puolustusvoimain reservin kutsumiselle, kokonaan tai osittain, asevelvollisuuslaissa tarkoitettuun palvelukseen, ja erillislainsäädännössä tarkoitetun, myös yksityisessä hallussa olevan, materiaalin ottamiselle puolustusvoimain käyttöön
  Selite Päätöksen puolustusvoimain liikekannallepanosta tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston istunnossa. Käsillä on puolustusvoimain ylipäällikkyydestä erillinen presidentin toimivaltuus, jonka käyttäminen ei sinänsä ole sotilaskäskyasia. Liikekannallepanon toteuttaminen ylätasolla sotilaskäskyin ja hallintomääräyksin kuuluu ensi sijassa tasavallan presidentille puolustusvoimain ylipäällikkönä, puolustusvoimain ylimmälle sotilasjohdolle ja puolustusministeriölle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:liikekannallepano. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:liikekannallepano.)