Oikeustiede:sotilaskäskyasia

  Tieteen termipankista

  sotilaskäskyasia

  sotilaskäskyasia
  Määritelmä sotilaskäskyasioilla tarkoitetaan niitä puolustushallinnon asioita, joiden osalta viimekätinen päätöksenteko ei kuulu puolustusministeriölle tai valtioneuvostolle vaan puolustusvoimain johdolle, siihen luettuna tasavallan presidentti puolustusvoimain ylipäällikkönä
  Selite

  Sotilaskäskyasioita ei määritellä tyhjentävästi perustuslaissa eikä sen säätämisperusteluissa. Alemmanasteisen lainsäädännön ja noudatetun käytännön mukaan tyypillisiä sotilaskäskyasioita ovat (1) sotilaallisten toimenpiteitten valmistelujen johtaminen, (2) asevelvollisten kouluttaminen ja (3) sotilaallisen joukon sisäisen hengen, kurin ja järjestyksen ylläpitäminen. Tosin lainkäyttöä koskevat perustuslainsäännökset asettavat täsmälliset rajat sotilaskäskyteitse toteutettaville kurinpidon ohjeistukselle ja kurinpitotoimille.

  Tasavallan presidentille ylipäällikkönä esitellään puolustusvoimalain (551/2007) mukaan päätettäviksi seuraavat sotilaskäskyasiat: 1. valtakunnan sotilaallisen puolustuksen keskeiset perusteet, 2. sotilaallisen puolustusvalmiuden merkittävät muutokset, 3. sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteet, ja 4. muut puolustusvoimain sotilaallista toimintaa ja sotilaallista järjestystä koskevat laajakantoiset tai periaatteellisesti merkittävät sotilaskäskyasiat. Lisäksi presidentti voi pidättää päätettäväkseen minkä tahansa sellaisenkin sotilaskäskyasian, joka on osoitettu puolustusvoimain komentajan tai muun sotilasesimiehen ratkaistavaksi. Tämä valtuus on rajoittamaton. Pääsääntöisesti presidentti tekee ratkaisunsa sotilaskäskyasioissa valtioneuvoston istunnon ulkopuolella puolustusvoimain komentajan tai puolustusministerin esittelystä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Oikeustiede:sotilaskäskyasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sotilaskäskyasia.)