Oikeustiede:täysparlamentarismi

  Tieteen termipankista

  täysparlamentarismi

  täysparlamentarismi
  Määritelmä Suomen vuoden 2000 perustuslain säätämisasiakirjojen luonnehdinta, joka viittaa siihen, että uusi perustuslaki merkitsi perustuslain luonteen muutosta semipresidiaalisesta valtiosäännöstä kohti järjestelmää, jossa parlamentarismi on sikäli täydelleen toteutettu, ettei eduskunnan luottamuksen varassa toimivan hallituksen (valtioneuvoston) rinnalla tunnusteta toista aitoa hallitusvaltaa käyttävää valtioelintä
  Selite Perustuslain 3.2 §:n mukaan hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto. Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Lisäksi presidentillä on erinäisiä muita hallitusvaltaan kuuluvia toimivaltuuksia, joten Suomen valtiosääntö ei vuoden 2011 perustuslain tarkistuksen jälkeenkään ole luonnehdittavissa täysparlamentaariseksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:täysparlamentarismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:täysparlamentarismi.)