Oikeustiede:pidätysoikeus

  From Tieteen termipankki

  pidätysoikeus

  pidätysoikeus
  retentio-oikeus
  Definition esinevakuusoikeus, jonka nojalla velkoja saa pitää tiettyä hallussaan olevaa esinettä hallinnassaan, kunnes velkojan saaminen maksetaan
  Explanation

  Tietyissä tilanteissa velkojalle syntyy sopimuksen tai suoraan lain perusteella oikeus kieltäytyä luovuttamasta omistajalleen hallussaan olevaa esinettä, kunnes esineeseen kohdistuva velkojan saaminen maksetaan. Tyypillisesti velkojan saaminen syntyy esineeseen kohdistuvasta työstä, jonka toimeksiantajana on esineen omistaja. Erilaisten erityissäännösten perusteella syntyvien pidätysoikeuksien joukko on laaja ja kirjava, ja pidätysoikeus voi syntyä muissakin tilanteissa.

  Esimerkiksi autonkorjaaja ns. käsityöläisenä voi kieltäytyä luovuttamasta korjattavana olevaa autoa sen toimittaneelle auton omistajalle, kun korjausmaksu on erääntynyt, eikä omistaja maksa laskua. Ellei maksua tapahdu, autonkorjaaja saa pitää autoa hallussaan rajoittamattoman ajan.

  Lähtökohtaisesti pidätysoikeus oikeuttaa vain esineen hallussa pitämiseen. Usein pidätysoikeuden haltijalla on myös oikeus realisoida panttiesine eli oikeus myydä hallussaan pitämä esine ja oikeus ottaa saamisena myyntihinnasta. Esimerkiksi edellä kuvatulla autonkorjaajalla on oikeus myydä pidätetty auto ja ottaa kertynyt saaminen korkoineen ja kuluineen auton myyntihinnasta. Toisaalta autonkorjaajalla on velvollisuus tilittää ylijäävä kauppahinta auton omistajalle. Tällöin pidätysoikeus tuottaa velkojalle aseman, jota voidaan kutsua lakisääteiseksi panttioikeudeksi. Pidätetyn esineen omistusoikeus voi myös siirtyä pidätysvelkojalle.

  Pidätysoikeus tuottaa velkojalle vakuusvelkojan etuoikeutetun aseman ja mm. etuoikeuden ennen auton omistajan ulosmittausvelkojaa ja separaatio-oikeuden auton omistajan konkurssissa. Pidätysoikeuden haltijalla on usein myös kilpailevaa panttioikeuden haltijaa parempi oikeus.

  Käytetyt lähteet: Kauppakaari (3/1734) 12:12.1, Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/1988), Kuluttajansuojalaki (38/1978) 8:31
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Related Concepts

  Sources

  EIF-I, s. 653, HannikainenA1948, HavansiE1992, s. 476, Tepora&al2016, s. 379

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:pidätysoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pidätysoikeus.)