Oikeustiede:haastehakemus

  Tieteen termipankista

  haastehakemus

  haastehakemus
  Määritelmä haasteen pyytämistä tuomioistuimelta
  Selite

  Tuomioistuin ei saa antaa haastetta, ellei asianosainen ole pyytänyt sitä. Tavallisesti haastehakemuksen esittäminen on kantajan asiana. Vastaaja voi esittää haastehakemuksen silloin, kun hän aikoo nostaa alkuperäistä kantajaa vastaan vastakanteen.

  Haastehakemus tarkoittaa samalla toimenpidettä, jolla kantaja aloittaa oikeudenkäynnin. Uudessa alioikeusmenettelyssä riita-asia pannaan vireille käräjäoikeuden kansliaan toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella (oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 1 §:n 1 momentti). Samoin rikosasioissa syytteen vireillepano tapahtuu pääsääntöisesti siten, että syyttäjä toimittaa kirjallisen haastehakemuksen eli syytekirjelmän käräjäoikeuden kansliaan (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5 luvun 1 §:n 1 momentti).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, JokelaA2012, s. 366-381, Letto-VanamoP1991, s. 37

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:haastehakemus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:haastehakemus.)