Oikeustiede:syyte

  Tieteen termipankista

  syyte

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  syyte
  Määritelmä syyttäjän ja/tai asianomistajan rikosasian vastaajaa vastaan oikeudenkäynnissä esittämä rangaistusvaatimus
  Selite

  Pääsääntöisesti syyte nostetaan toimittamalla haastehakemus käräjäoikeuden kansliaan. Rikosprosessilain 5 luvun 3 §:n mukaan syytteessä on mainittava muun muassa vastaaja, syytteenalainen teko, sen tekoaika ja -paikka ja muut tiedot, jotka tarvitaan teon kuvailemiseksi (teonkuvaus), rangaistus- ja menettämisvaatimus sekä muut vaatimukset ja lainkohdat, joihin ne perustuvat sekä todisteet, jotka syyttäjä aikoo esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen.

  Käytännössä syytteen keskeisimpänä osana voidaan pitää teonkuvausta eli syytteen tueksi vedottua oikeustosiseikastoa. Koko rikosoikeudenkäynnissä on perimmiltään kysymys siitä, onko vastaaja toiminut syytteen teonkuvauksessa esitetyllä tavalla, ja syytesidonnaisuudesta johtuen tuomioistuin saa lukea vastaajan syyksi vain teonkuvauksesta ilmeneviä rikoksia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Mikko Vuorenpää

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VuorenpääM2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:syyte. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syyte.)