Oikeustiede:haaste

  Tieteen termipankista

  haaste

  haaste
  Määritelmä henkilölle osoitettu kehotus vastata kantajan kanteeseen tai kutsu saapua tuomioistuimeen
  Selite

  Yleisimmin haasteella tarkoitetaan vastaajalle osoitettua kehotusta tai kutsua. Laajassa merkityksessä haaste-käsitteen piiriin kuuluvat myös todistajan, asiantuntijan ja kolmannen henkilön (kuultavan) kutsuminen tuomioistuimeen, julkinen haaste velkojille jne. Alkuperäiselle kantajalle samassa asiassa vastaajan pyynnöstä annettua haastetta kutsutaan vastahaasteeksi.

  Menettelyn kannalta haastesäännöstössä voidaan erottaa kolme eri vaihetta, nimittäin haasteen pyytäminen, haasteen antaminen ja haasteen tiedoksianto. Haasteen pyytäminen eli haastehakemuksen esittäminen on kantajan asia. Haasteen antaminen samoin kuin uudessa menettelyssä pääsääntöisesti sen tiedoksianto kuuluvat tuomioistuimelle.

  Nykyisin vastaajalle ilmoitetaan haasteessa sen tiedoksiannosta laskettava määräaika, jonka kuluessa vastaus on haasteessa ilmoitetulla uhalla toimitettava tuomioistuimen kansliaan. Jos vastaaja kutsutaan suoraan valmisteluistuntoon, haasteessa ilmoitetaan istunnon aika ja paikka. Vastaajalle tiedoksi annettavat haasteasiakirjat koostuvat haasteesta, haastehakemuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista (ks. tiedoksianto).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja:Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, JokelaA2012, LappalainenJ1995, Letto-VanamoP1991

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:haaste. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:haaste.)