Oikeustiede:oikeudenkäyntikulut

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeudenkäyntikulut

oikeudenkäyntikulut
Definition asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia erilaisia kustannuksia, jotka voivat olla joko valtiolle suoritettavia oikeudenkäyntimaksuja tai varsinaisia asianosaiskuluja
Explanation

Varsinaisista asiaosaiskuluista suurimman menoerän muodostavat tavallisesti asianajopalkkiot. Muita asianosaiskuluja ovat esimerkiksi todistajille tai asiantuntijoille suoritetut korvaukset, tuomioistuimeen saapumisesta aiheutuneet matka- ja yöpymiskulut sekä työansion menetys. Laissa säädetyin edellytyksin hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan vastapuolen kulut jutussa.

Pääsääntönä riita-asioissa on hävinneen asianosaisen velvollisuus korvata kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa kumpikin asianosainen saa pitää kulunsa vahinkonaan. Tällaista tilannetta kutsutaan oikeuskielessä kulujen kuittaamiseksi. Rikosasioissa syytetyllä, jota vastaan ajettu syyttäjän syyte on hylätty, on pääsääntöisesti oikeus saada valtiolta korvaus kuluistaan. Myös hallintolainkäytössä jutun voittaneella yksityisellä asianosaisella on tietyin edellytyksin oikeus saada viranomaiselta korvaus kuluistaan.

Oikeudenkäyntikuluja ei tuomita korvattaviksi viran puolesta, vaan korvausta haluavan asianosaisen on niitä nimenomaan pyydettävä. Tällainen vaatimus on tehtävä ennen kuin pääasia jätetään päätettäväksi.

Käytetyt lähteet:

Oikeudenkäymiskaari (4/1734), 21 luku, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997), 9 luku
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

EIF-IV, JokelaA1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:oikeudenkäyntikulut. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenkäyntikulut.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →