Oikeustiede:kantaja

  Tieteen termipankista

  kantaja

  kantaja
  Määritelmä kantaja on oikeussuojan tarpeensa vuoksi asian tuomioistuimeen saattava asianosainen
  Selite

  Kantajan tulee halutessaan saattaa asian tuomioistuimeen pyytää tuomioistuimelta haastamista, joka kohdistuu vastaajaan. Asia tulee vireille tuomioistuimessa kantajan toimitettua haastehakemuksen sisältävän asiakirjan tuomioistuimen kansliaan (OK 5:1). Haastehakemuksesta ilmenee kantajan kanne eli vaatimus perusteineen. Tuomioistuin voi velvoittaa kantajan täydentämään haastehakemusta, jos se on puutteellinen. Tuomioistuimen on jätettävä kanne tutkimatta, jos kantaja ei sitä kehotuksesta huolimatta täydennä ja haastehakemus on niin puutteellinen, että se ei kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi.

  Kantaja saa tuomioistuimen antamaan haasteen ainoastaan, jos hän on oikeussuojan tarpeessa eli hän esittää sellaisen vaatimuksen, johon hänellä on oikeudellinen intressi. Mikäli kanne on selvästi perusteeton, tuomioistuin voi hylätä sen haastetta antamatta (OK 5:6,2).

  Riita-asiassa kantaja on taho, joka esittää vastaajaan kohdistuvan vaatimuksen tai pyytää tuomioistuinta vahvistamaan tietyn oikeussuhteen, kuten esimerkiksi edunvalvojan määräämisen tai isyyden. Rikosasiassa kantajana on syyttäjä tai asianomistaja, joka vaatii tuomioistuimessa rangaistusta vastaajalle tietyn rikoksen perusteella.

  Kantaja ja hänen vaatimustensa kohteena oleva vastaaja ovat oikeudenkäynnin asianosaisia, joiden nimissä oikeutta käydään. Asian oikeuteen saattava kantaja määrittää haastehakemuksessaan vastaajan, mikäli vaatimukset kohdistuvat tiettyyn henkilötahoon.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Tapanila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LappalainenJ1995, s. 51-54, Virolainen&Pölönen2004, s.27-28 ja 153-155, Lappalainen&al2012, s. 415-417 ja 422-425

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:kantaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kantaja.)