Oikeustiede:syyttäjä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

syyttäjä

syyttäjä
Definition rikosprosessin asianosainen, jonka tehtävänä on ensi sijassa huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta
Explanation

Syyttäjäorganisaatio on kaksiportainen. Siihen kuuluvat Valtakunnansyyttäjänvirasto ja paikalliset syyttäjäyksiköt. Valtakunnansyyttäjä on ylin syyttäjä ja johtaa syyttäjälaitosta. Valtakunnansyyttäjä johtaa ja kehittää syyttäjäntoimintaa antamalla yleisiä määräyksiä ja ohjeita syyttäjille. Hän myös nimittää syyttäjät virkoihinsa. Valtakunnansyyttäjä voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian, mutta hän ei voi määrätä alaistaan syyttäjää ratkaisemaan jotain asiaa jollain tietyllä tavalla. Hän voi myös itse päättää syytteen nostamisesta ja määrätä syyttäjän ajamaan oikeudessa syytettä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä hänen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat. Hän toimii tarvittaessa valtakunnansyyttäjän sijaisena. Valtakunnansyyttäjänvirastossa on varsinaisia syyttäjäntehtäviä varten valtionsyyttäjiä, joiden toimialueena on koko maa. Paikalliset yksiköt ovat johtavien kihlakunnansyyttäjien johtamia syyttäjänvirastoja.

Syyttäjän päätehtävät ovat syyteharkinta ja syytteen ajaminen oikeudenkäynnissä. Suomessa rikosoikeudenkäynti on nykyisin järjestetty pääasiassa syyttämismenetelmän mukaiseksi. Syyttäminen on tuomioistuinlaitoksesta organisatorisesti erotetun syyttäjälaitoksen tehtävä. Rikosprosessin kohteen määrittää syyttäjän esittämä teonkuvaus ja siihen perustuvat vaatimukset. Syyttäjällä on rikosprosessissa kolmoisrooli. Hän päättää syyteharkinnan jälkeen, onko asiaa käsiteltävä tuomioistuimessa. Jos syyttäjä päätyy syytteen nostamiseen, hän panee asian vireille toimittamalla käräjäoikeudelle haastehakemuksen tai antamalla poikkeuksellisesti itse haasteen vastaajalle. Oikeuden pääkäsittelyssä syyttäjän asiana on esittää rangaistusvaatimus ja huolehtia asian etenemisestä oikeudessa. Oikeus on sidottu syyttäjän vaatimuksiin, eikä oikeus voi omasta aloitteestaan hankkia syytettä tukevia todisteita. Syytteen toteennäyttäminen on siis yksin syyttäjän vastuulla.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Related Concepts

Sources

JonkkaJ1991, VuorenpääM2007, JokelaA2008, Virolainen&Pölönen2004, FrändeD2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.10.2021: Oikeustiede:syyttäjä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syyttäjä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg