Oikeustiede:vastine oikeudenkäynnissä

  Tieteen termipankista

  vastine oikeudenkäynnissä

  vastine oikeudenkäynnissä
  Määritelmä vastaajan ensimmäinen lausuma (vastaus) oikeudenkäynnissä
  Selite

  Vastineessaan vastaaja antaa vastauksensa kanteen johdosta ja puolestaan esittää mahdolliset vaatimuksensa.

  Uudessa siviiliprosessissa annettavassa haasteessa vastaajaa kehotetaan vastaamaan asiassa ensiksi kirjallisesti tai tietyin edellytyksin suullisesti valmistelun istunnossa. Vastaajan on jo ensimmäisessä vastauksessaan 1) ilmoitettava, myöntääkö hän kanteen vai vastustaako hän sitä, 2) vastustaessaan kannetta esitettävä vastustamiselle sellaiset perusteet, joilla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, 3) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan todisteensa ja mitä hän niillä aikoo näyttää toteen, 4) esitettävä vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos hän pitää sitä aiheellisena, 5) liitettävä vastaukseensa asiakirjansa ja kirjalliset todisteensa ja 6) tehtävä mahdolliset prosessiväitteensä. Käräjäoikeus voi lisäksi kehottaa vastaajaa lausumaan vastauksessaan jostakin erityisestä kysymyksestä. Vastineelle asetetut vaatimukset vastaavat olennaisilta osiltaan haastehakemukselle asetettuja samantasoisia vaatimuksia.

  Myös uudessa rikosprosessissa jo vastaajan ensimmäiseltä vastaukselta edellytetään siviiliprosessin tapaan aikaisempaa suurempaa yksityiskohtaisuutta. Kirjallista vastinetta ei kuitenkaan ole tarkoitettu riita-asioiden tapaan ensisijaiseksi vastaamistavaksi rikosasioissa. Tämän mukaisesti rikosprosessissa annettavassa haasteessa vastaajaa kehotetaan vastaamaan häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin kirjallisesti tuomioistuimen asettamassa määräajassa tai suullisesti istunnossa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, s. 830-831, JokelaA2012, s. 386-394 ja 456-461

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:vastine oikeudenkäynnissä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vastine oikeudenkäynnissä.)