Oikeustiede:Ahvenanmaan itsehallinto

  Tieteen termipankista

  Ahvenanmaan itsehallinto

  Ahvenanmaan itsehallinto
  Määritelmä Ahvenanmaan maakunnalle kuuluva oikeus päättää maakunnan oloista tietyn lainsäädäntö- ja hallintovallan puitteissa
  Selite

  Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto perustuu Suomen ja Ruotsin väliseen ns. Ahvenanmaa-sopimukseen, Kansainliiton vuonna 1921 tehtyyn päätökseen sekä Suomen perustuslakiin ja Ahvenanmaan itsehallintolakiin.

  Ahvenanmaan sopimuksessa Suomi selitti tahtovansa turvata ja taata Ahvenanmaan saarten väestölle ruotsin kielen, kulttuurin ja paikallisten tottumusten säilyttämisen. Tässä tarkoituksessa Suomi ilmoitti sisällyttävänsä Ahvenanmaan itsehallinnosta annettavaan lakiin takeet mm. siitä, että

  - opetuskielenä kouluissa olisi ruotsi,

  - maakunta, kunta tai maakunnassa asuva yksityinen saisi lunastaa maakunnan ulkopuolella asuvalle luovutetun kiinteistön,

  - maakuntaan muuttanut Suomen kansalainen saisi äänioikeuden kunnallisvaaleissa ja maakuntapäivävaaleissa vasta sen jälkeen, kun hän olisi vakinaisesti asunut maakunnassa viisi vuotta,

  - maakunnalla olisi oikeus käyttää tarpeisiinsa tietty osa maakunnasta kertyvistä veroista,

  - Ahvenanmaan maakuntapäivillä olisi oikeus valittaa Kansainliitolle takuiden soveltamisesta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Sten Palmgren

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HE73/1990vp, HannikainenL2004, Eriksson&al2006, SuksiM2005, Tollet&Uggla1930

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:Ahvenanmaan itsehallinto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Ahvenanmaan itsehallinto.)