Oikeustiede:syyttämättä jättäminen

  Tieteen termipankista

  syyttämättä jättäminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  syyttämättä jättäminen
  Määritelmä syyttäjän päätös olla nostamatta syytettä rikosasiassa
  Selite

  Suomessa on ollut vallalla syytepakkoperiaate, jonka mukaan syyte on nostettava, jos syytteen tueksi on todennäköisiä syitä. Harkinnanvarainen syyttämättä jättäminen on mahdollista silloin, kun rangaistusvastuun täyttymisestä on olemassa todennäköisyysnäyttö. Jos epäilty ei ole edes todennäköisin syin syyllistynyt rikokseen, syyte jätetään nostamatta sillä perusteella, ettei rikoksesta ole näyttöä tai ettei tapahtuma täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä.

  Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 §:n mukaan syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta rikoksen vähäisyyden, tekijän nuoren iän, kohtuullisuuden tai syyttämisen tarkoituksettomuuden taikka konkurrenssiperusteella. Myös muualla lainsäädännössä on syyttämättä jättämiseen oikeuttavia normeja.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Tolvanen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JonkkaJ1991, LahtiR1974, Jääskeläinen1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:syyttämättä jättäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syyttämättä jättäminen.)