Oikeustiede:tuomari

  Tieteen termipankista

  tuomari

  tuomari
  Määritelmä tuomioistuimen kokoonpanoon kuuluva henkilö, joka tuomioistuimen jäsenenä käsittelee ja ratkaisee sen käsiteltäviksi saatetut asiat
  Selite

  Tuomarit jaotellaan tavallisesti kahteen pääryhmään: 1) virkatuomareihin ja 2) luottamusmiestuomareihin, joita kutsutaan maallikkotuomareiksi. Virkatuomareihin luetaan tällöin lainoppineet tuomarit ja eräiden tuomioistuinten kokoonpanoon kuuluvat tietyn erityisalan asiantuntijajäsenet, jotka on nimitetty virkaansa samassa järjestyksessä kuin lainoppineet tuomaritkin. Varsinaisiin maallikkotuomareihin taas luetaan luottamusmiehinä tehtäviinsä määräajaksi valitut lautamiehet ja eräiden tuomioistuinten kokoonpanoon kuuluvat eri intressipiirien edustajat (intressijäsenet), vaikka heillä sattuisikin olemaan lakimiestutkinto. Tämä jaottelu on Suomen oikeuden kannalta selväpiirteisin.

  Toisinaan tuomarit on jaoteltu lainoppineisiin tuomareihin ja maallikkotuomareihin. Tällöin maallikkotuomareina pidetään kaikkia sellaisia tuomareita, joilla ei tarvitse olla juridista koulutusta. Mahdollista on myös jakaa tuomioistuimen jäsenet heiltä vaadittavan pätevyyden perusteella kolmeen ryhmään: lakimiesjäseniin, asiantuntijajäseniin ja varsinaisiin maallikkojäseniin.

  Yleiskielessä tuomareiksi nimitetään yleensä vain lainoppineita virkatuomareita. Lisäksi tuomarin nimikettä on varsinkin entisaikoina kansan keskuudessa käytetty arvonimenä kaikista lakimiestutkinnon suorittaneista henkilöistä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, JokelaA2005, Letto-VanamoP1991, VirolainenJ1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:tuomari. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomari.)