Oikeustiede:suvereniteettirajoitusten säätäminen

  Tieteen termipankista

  suvereniteettirajoitusten säätäminen

  suvereniteettirajoitusten säätäminen
  Määritelmä voidaan merkittävien rajoitusten yhteydessä toteuttaa vain poikkeuslailla tai säätämällä määräenemmistöin (2/3 enemmistö) tavallisella lailla Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävästä toimivallan siirrosta Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle
  Selite

  Valtio voi kansainvälisoikeudellisessa mielessä vapaasti valtiosopimuksin rajoittaa suvereniteettiaan l. täysivaltaisuuttaan. Perustuslain tarkistuksen yhteydessä Suomen perustuslakiin sisällytettiin eräissä muissa valtiosäännöissä käytetty järjestelmä: merkittävät toimivallan siirrot Euroopan unionille, muulle kansainväliselle järjestölle (kuten Pohjois-Atlantin liitolle, NATO:lle) tai kansainväliselle toimielimelle (kuten Kansainväliselle rikostuomioistuimelle) toteutetaan 2/3:n enemmistöllä tehtävällä eduskunnan täysistuntopäätöksellä ja voimaansaattamislailla. Ennen perustuslain tarkistusta tämä oli toteutettavissa vain poikkeuslailla.

  Perustuslakimuutoksen syy oli se, että poikkeuslakimenettelyä haluttiin näissä valtion täysivaltaisuuteen liittyvissä yhteyksissä välttää (HE 60/2010 s. 29). Perusteluissa todettiin, että muutoksesta huolimatta poikkeuslakien käyttö kansainvälisissä yhteyksissä saattaa jatkossakin olla välttämätöntä.

  Se, milloin toimivallan luovutusta on pidettävä siinä määrin merkittävänä, että toimivaltasiirtosäännöstö tulee sovellettavaksi, määräytyy eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntojen pohjalta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:suvereniteettirajoitusten säätäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suvereniteettirajoitusten säätäminen.)