Oikeustiede:poikkeuslaki

  Tieteen termipankista

  poikkeuslaki

  poikkeuslaki
  Määritelmä perustuslakia aineellisesti muuttava laki, joka perustuslain tekstiin muodollisesti kajoamatta ja julistamatta itseään perustuslaiksi joltain osin syrjäyttää voimassa olevan perustuslain sisältämän sääntelyn
  Selite

  Poikkeuslain johtolause ilmaisee perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämisen tätä säädöstä hyväksyttäessä. Tällä hyväksymistavalla voitetaan uuden säädöksen ja perustuslain ristiriita: perustuslain tekstiin ei tosin kajota – mutta puututaan sen sisältöön perustuslain edellyttämällä tavalla.

  Poikkeuslakien perustuslainvastaisuus on yleensä siinä, että lailla rajoitetaan jotakin perustuslain sisältämää yleistä sääntöä. Silti poikkeuslailla on käytännössä voitu korvata jokin perustuslainsäännös kokonaankin. Toisaalta poikkeuslakien käyttämiselle on nykyisin voimassa merkittäviä rajoituksia: niillä on lupa säätää vain rajattuja poikkeuksia perustuslakiin, eikä niillä saa lainkaan puuttua perustuslain keskeisiin ratkaisuihin, kuten perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen tai eduskunnan asemaan korkeimpana valtionelimenä.

  Yleisestä perustuslainsäätämisjärjestyksestä poiketaan, kun kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamislaki hyväksytään poikkeuslakina. Tässä menettelyssä käytetään niin sanottua supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä, joka mahdollistaa säädöksen hyväksymisen poikkeuslakina normaalia joutuisammin ja helpommin (ei kiireelliseksi julistamista, vain 2/3-enemmistö). Yhtäläiseen tulokseen vaikkakin toisen nimikkeen alla päästään kun on toteutettava merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle.

  Poikkeuslaissa ei tarvitse mainita sitä perustuslain kohtaa, jonka sisältöä siinä rajoitetaan. Vuoden 2000 perustuslakia koskevassa mietinnössään eduskunnan perustuslakivaliokunta tosin katsoi, että hallituksen tulisi selvittää, voidaanko poikkeuslaeilta aikanaan edellyttää, että niistä itsestään, esimerkiksi johtolauseesta, näkyvät syyt perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämiseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:poikkeuslaki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:poikkeuslaki.)