Oikeustiede:ylikansallisuus

  Tieteen termipankista

  ylikansallisuus

  ylikansallisuus
  Määritelmä kansainvälisoikeudellisen toimijan, yleensä kansainvälisen järjestön jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin saakka ulottuva päätösvalta
  Selite Kansainvälisoikeudelliset päätöksentekojärjestelmät kuten Euroopan unionin toimielinten päätösvalta, saattavat Suomen perustuslaissa säädetyn valtion tehtäväjaon eli valtiovallan kolmijako-opin mukaisen järjestelmän ulkopuolelta, yleensä kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toimielimen päätöksin ja ilman, että Suomen edustaja tässä päätöksenteossa voisi estää päätöksen syntymisen, asettaa Suomen valtiota sitoviksi tulevia velvoitteita lainsäädäntövallan, valtiontaloudellisen päätösvallan, hallitus- ja hallintovallan sekä tuomiovallan alalla. Useissa tapauksissa kansainvälisoikeudellisella tasolla toimiva tuomioistuintyyppinen lainkäyttöelin voi lisäksi määrätä Suomelle rangaistuksen luonteisia maksuja tai antaa määräyksen kansallisen lain muutoksesta sopimusrikkomuksen sanktiona.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:ylikansallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ylikansallisuus.)