Oikeustiede:ulkoinen suvereniteetti

  From Tieteen termipankki

  ulkoinen suvereniteetti

  ulkoinen suvereniteetti
  Definition valtion kansainvälisoikeudellista asemaa ja oikeuksia suhteessa muihin valtioyhteisön jäseniin eli valtioihin ja valtioiden perustamiin kansainvälisiin järjestöihin koskeva tavanomaisoikeudellisista säännöistä koostuva normijärjestelmä
  Explanation

  Ulkoiseen suvereniteettiin kuuluu joukko hyvin vanhoja kansainvälisoikeudellisia oikeussääntöjä. Valtiolla on toimivalta sitoutua kansainvälisoikeudellisiin sopimuksiin. Sillä on oikeus tasa-arvoon suhteessa muihin valtioihin, ja se on oikeutettu tiettyyn arvonantoon eli määrämuotoiseen kohteluun kansainvälisissä yhteyksissä ja -suhteissaan. Valtion symbolit (valtiolippu ja vaakuna) ovat loukkaamattomia.

  Valtio voi itsenäisesti päättää kansainvälisistä suhteistaan ja niistä kansainvälisoikeudellisista velvoitteista, joihin se sitoutuu (kansainvälisoikeudelliset sopimukset). Sillä on myös lainkäytöllinen immuniteetti: valtio ei ole velvollinen alistumaan oikeudenkäyntiin toisen valtion tuomioistuimessa. Valtioiden tuomioistuimet eivät myöskään aseta kyseenalaiseksi toisten valtioiden tai niiden viranomaisten toimenpiteiden pätevyyttä tai laillisuutta. Ulkoiseen suvereniteettiin liittyvistä oikeussäännöistä valtiosääntöoikeuden näkökulmasta keskeisin on valtion oikeus päättää ulkopolitiikastaan ja sopimussuhteistaan toisiin valtioihin, järjestötyyppisiin kansainvälisen oikeuden subjekteihin ja muihin kansainvälisen tason toimijoihin.

  Ulkoisen suvereniteetin keskeisimmän alan, sopimuksentekovallan (kansainvälisin velvoittein) puitteissa valtio voi säännellä suvereniteettinsa (valtion täysivaltaisuus, PeL 1 §) astetta sekä sisäisen että ulkoisen suvereniteetin suhteen sille rajalle saakka, jolla jokin valtion tunnusmerkki katoaa, ja valtiosta tulee joko osa jotakin yhtenäisvaltiota tai liittovaltion osavaltio.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:ulkoinen suvereniteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulkoinen suvereniteetti.)