Oikeustiede:supistettu perustuslainsäätämisjärjestys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

supistettu perustuslainsäätämisjärjestys

supistettu perustuslainsäätämisjärjestys
Definition kansainvälinen velvoite (yleensä valtiosopimus), jonka sääntelyt poikkeavat perustuslaista, voimaansaatetaan lailla, joka hyväksytään eduskunnan täysistunnossa lainsäätämismenettelyssä suoraan kahden kolmasosan enemmistöllä julistamatta lakiehdotusta kiireelliseksi
Explanation

Perustuslain muutos säädetään tavallisista laeista poikkeavassa säätämisjärjestyksessä. Perustuslainsäätämismenettelyjä on kaksi. Joko laki hyväksytään lepäämään yksinkertaisella enemmistöllä ja hyväksytään vaalien jälkeen 2/3 enemmistöllä, tai se jo ensimmäisessä vaiheessa julistetaan kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä annetuista äänistä ja sen jälkeen lopullisesti 2/3 enemmistöllä siirtämättä lakia vaalien jälkeiseen käsittelyyn.

Kansainvälisten sopimusten l. valtiosopimusten sisältäessä ajoittain perustuslain kanssa ristiriidassa olevia artikloja, so. perustuslain termein voimaansaattamislaki "koskee perustuslakia" (PeL 95.2§), voimaansaattamisessa käytetään supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä. Alkuperäisenä tämän sääntelyn tavoitteena vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksessä oli välttää se, että eduskunnan pieni vähemmistö voisi estää hallituksen tärkeänä pitämän valtiosopimuksen nopean voimaansaattamisen. Tällaiset voimaansaattamislait ovat poikkeuslakeja.

On huomattava, että perustuslain 95 §:ssä säädetään Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivaltaa EU:lle, muulle kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle siirtävän tavallisen lain hyväksymisestä 2/3 enemmistöllä. Tällöin ei kuitenkaan ole kysymyksessä poikkeuslaki eikä supistettu perustuslainsäätämisjärjestys.

Jos EU:n direktiivi sisältää perustuslaista poikkeavia sääntelyitä l. koskee perustuslakia, direktiivin täytäntöönpaneva lakiehdotus käsitellään normaalissa perustuslain säätämisjärjestyksessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.12.2021: Oikeustiede:supistettu perustuslainsäätämisjärjestys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:supistettu perustuslainsäätämisjärjestys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg