Oikeustiede:monismi valtiosopimusoikeudessa

  Tieteen termipankista

  monismi valtiosopimusoikeudessa

  monismi valtiosopimusoikeudessa
  Määritelmä päättelytapa, jonka mukaan kansainvälinen oikeus ja valtion sisäinen oikeusjärjestelmä ovat molemmat osa samaa yhtenäistä oikeusjärjestystä, joten kansainvälisoikeudelliseen velvoitteeseen, yleensä valtiosopimukseen kuuluvaa oikeussääntöä ei saateta kansallisesti voimaan lainsäädäntötoimin
  Selite

  Suomen valtiosääntö soveltaa päättelyperiaatetta dualismista valtiosopimusoikeudessa silloin, kun kysymys on tavanomaisista valtiosopimuksista.

  EU:n puitteissa päätettyihin oikeussääntöihin (EU-lainsäädäntö) sovelletaan klassisen valtiosopimusoikeuden monismiperiaatetta muistuttavaa päättelysääntöä, joka perustuu suoraan EU-oikeuteen. EU:n asetukset ovat sellaisenaan voimassaolevaa oikeutta Suomessa. Direktiivit sen sijaan eräänlaisina sitovina lainsäädäntömalleina implementoidaan eli täytäntöönpannaan kansallisin säädöksin laeilla ja asetuksilla. Niitä ei kuitenkaan pidetä voimaansaattamissäädöksinä dualistisen ajattelutavan mukaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 11.12.2023: Oikeustiede:monismi valtiosopimusoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:monismi valtiosopimusoikeudessa.)