Oikeustiede:valtiosuvereenisuus

From Tieteen termipankki

valtiosuvereenisuus
valtiösääntöoikeus

valtiosuvereenisuus
Definition kansainvälisestä oikeudesta valtiosääntöoikeuteen omaksuttu käsite, jolla tarkoitetaan valtion itsenäistä ja tasa-arvoista asemaa suhteessa muihin valtioihin
Explanation

Kansainvälisoikeudelliset suvereniteettimäärittelyt kehiteltiin aikana, jolloin valtioyhteisössä ei tunnettu ylikansallista päätösvallan käyttämistä. Ensimmäisiä merkkejä kehityksestä sen suuntaan edusti Kansainliitto. Varsinaista sitovaa ylikansallista (ylivaltiollista) päätösvaltaa edustaa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösvalta maailmanrauhaan liittyvissä kysymyksissä.

Euroopan unioni käyttää YK:ta järjestäytyneemmin muodoin ylikansallista päätösvaltaa kaikissa valtiovallan kolmijako-opin eli valtiollisen tehtäväjaon sektoreissa. EU toimielimineen voi tehdä jäsenvaltioita EU-oikeudellisesti velvoittavia ja sanktioituja päätöksiä norminanto- l. lainsäädäntövallan, hallintovallan, tuomiovallan sekä valtiontaloudellisen päätösvallan aloilla. Tämä ylikansallinen päätösvalta on huomioitu perustuslain 1 §:ssä maininnoin siitä, että Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio.

Euroopan neuvostolla ja kansainvälisillä erikoistuomioistuimilla ja eräillä muilla toimielimillä (mm. Tonava-komissio) on ylivaltiollisia toimivaltuuksia tarkoin rajatuilla aloilla.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2022: Oikeustiede:valtiosuvereenisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosuvereenisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg