Oikeustiede:tilapäinen poikkeus perusoikeuksista

  Tieteen termipankista

  tilapäinen poikkeus perusoikeuksista

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tilapäinen poikkeus perusoikeuksista
  Määritelmä Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.
  Selite Perustuslaista ja siten myös perusoikeussäännöksistä voidaan säätää poikkeamisia ns. poikkeuslailla, mutta perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tämä koskee kaikkia perustuslain sääntelyjä. Tilapäinen poikkeus perusoikeuksista on tämän järjestelmän erikoistapaus. Poikkeaminen voidaan kirjoittaa tavalliseen lakiin jo ennen valtuuksien käyttöönottoedellytysten syntymistä sovellettavaksi soveltamisedellytysten realisoituessa. Yksityiskohdat voidaan säätää lakitekstissä tai erityisestä syystä ja täsmällisesti rajoitettuina valtioneuvoston asetuksessa (sääntelyn kohdistuminen tiettyyn rajattuun toimintaan tai soveltamisajan rajaus henkilöllisesti, asiallisesti tai alueellisesti).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:tilapäinen poikkeus perusoikeuksista. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tilapäinen poikkeus perusoikeuksista.)