Oikeustiede:dynaaminen suoja

From Tieteen termipankki

dynaaminen suoja

dynaaminen suoja
Definition varallisuusoikeudellisen määräämistoimen sitovuus muita varallisuusoikeuden haltijoita kohtaan
Explanation

Dynaaminen suoja liittyy kompetenssin eli oikeudellisen määräämisvallan käyttöön. Oikeussubjektin sanotaan saavan dynaamista suojaa sitä henkilötahoa vastaan, joka on sidottu kompetenssin käyttöön. Kysymys kompetenssin käytön sitovasta vaikutuksesta voi herätä sopimuksen tai muun määräämistoimen osapuolten keskinäisessä suhteessa (eli inter partes). Dynaamisesta suojasta sopijapuolten välisessä suhteessa voidaan luontevasti puhua esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa sopimuksen sitovuus sopijapuolten välillä riippuu ehdon ratkeamisesta tai pätemättömyyden korjaantumisesta. Useimmiten dynaamisesta suojasta puhuttaessa pidetään kuitenkin silmällä sitovuutta oikeussuhteen ulkopuolisia tahoja vastaan (eli ultra partes). Silloin on kyse dynaamisesta sivullissuojasta.


Dynaamisen sivullissuojan piiriin kuuluu esimerkiksi kysymys luovutuksensaajan suojasta luovuttajan myöhempiä velkojia tai seuraajia vastaan. Tällöin on nimittäin ongelmana luovutuksensaajan oikeusperusteen sitovuus sellaista sivullistahoa kohtaan, jonka kanssa tätä luovutussopimusta ei ole tehty. Vastaavasti on dynaamisesta sivullissuojasta kyse silloin, kun luovuttaja ei ole omistanut luovuttamaansa esinettä ja esineen oikea omistaja vaatii sitä luovutuksensaajalta. Tässäkin tapauksessa on ratkaistavana oikeusperusteen sitovuus sellaista tahoa kohtaan, joka ei ole ollut osallisena sopimuksessa. Dynaamista sivullissuojaa käsiteltäessä edellytetään oikeusperusteen olevan ainakin inter partes sitova. Ongelmana ovat ne mahdolliset lisäedellytykset, jotka on asetettava oikeusperusteen tehokkuudelle kolmansia kohtaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Related Concepts

Sources

TuomistoJ1993, Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2023: Oikeustiede:dynaaminen suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:dynaaminen suoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg