Oikeustiede:Euroopan unionin tuomioistuin

  Tieteen termipankista

  Euroopan unionin tuomioistuin

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Euroopan unionin tuomioistuin
  Määritelmä unionin toimielin, joka käyttää tuomiovaltaa
  Selite

  Euroopan unionin tuomioistuin on unionin toimielin, jonka tehtävänä on ollut sen perustamisesta vuonna 1952 alkaen varmistaa, että unionin perussopimuksia tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia. Se huolehtii jäsenvaltioiden tuomioistuinten kanssa siitä, että unionin oikeutta sovelletaan ja tulkitaan yhtenäisesti. Luxemburgissa sijaitseva lainkäyttöelin muodostuu kahdesta eri tuomioistuimesta, unionin tuomioistuimesta ja unionin yleisestä tuomioistuimesta. Vuosina 2004-2016 lainkäyttöelimeen kuului myös erityinen virkamiestuomioistuin. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista jäsenvaltion, unionin toimielimen tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nostamat kanteet, antaa kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä ennakkoratkaisu unionin oikeuden tulkinnasta tai toimielinten antamien säädösten pätevyydestä sekä tehdä ratkaisuja muissa perussopimuksissa määrätyissä tapauksissa.

  Euroopan unionin tuomioistuimen ja siihen kuuluvien tuomioistuinten, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen nimityksistä aiheutuu helposti sekaannuksia. Oikeudellisia tekstejä käännettäessä unionin virallisissa kielissä käytettävät termit on hyvä tarkistaa erikseen toimielimen internetsivustolta (https://curia.europa.eu). Euroopan unionin tuomioistuin käyttää sivuston osoitteessa esiintyvää latinankielistä termiä curia myös symbolisissa yhteyksissä (esim. logossaan). Toimielimen vanha, vuoteen 2009 käytössä ollut nimitys oli Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.

  Euroopan unionin toimielimiin lukeutuu myös Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Se ei kuitenkaan ole tuomioistuin sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä se ei käytä tuomiovaltaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Elina Paunio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ArnullA 2006, Joutsamo&al2000, JääskinenN 2007, OjanenT 2006, RaitioJ 2010, Craig&DeBúrca 2015, MattilaH2017

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:Euroopan unionin tuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan unionin tuomioistuin.)