Oikeustiede:parlamentaarinen oppositio

From Tieteen termipankki

parlamentaarinen oppositio

parlamentaarinen oppositio
Definition Parlamentaarinen oppositio kuuluu käsitteenä parlamentaariseen hallitustapaan, joka edellyttää, että maan hallitus toimii parlamentin luottamuksen varassa. Parlamentaarisen luottamuksen vaatimuksessa on käytännössä yleensä kysymys siitä, että hallituksessa edustettuna olevilla puolueilla on parlamentissa enemmistö edustajanpaikoista. Parlamentaarisessa hallitustavassa voidaan kunkin maan valtiollisesta käytännöstä riippuen kuitenkin hyväksyä myös hallitus, jossa edustettuna olevilla puolueilla on parlamentissa vain vähemmän kuin puolet edustajanpaikoista. Niitä ryhmiä parlamentissa, jotka eivät ole edustettuina hallituksessa, kutsutaan yhteisnimityksenä oppositioksi.
Explanation

Opposition toimintatavat ja rooli riippuvat merkittävästi kunkin maan poliittisen ja valtiollisen elämän perinteistä ja käytännöistä. Parlamentarismin emämaaksi sanotulle Isolle-Britannialle on ollut leimallista kaksipuoluejärjestelmä, jossa parlamenttivaalien jälkeen toinen – vaaleissa voittanut – valtapuolue muodostaa hallituksen ja toinen valtapuolue opposition. Oppositio (oppositiossa oleva puolue) arvostelee hallituksen toimintaa, esittää sille vaihtoehtoja ja pyrkii toiminnassaan siihen, että se saisi seuraavissa vaaleissa enemmistön parlamentissa ja pääsisi siten muodostamaan hallituksen. Vaikka sama yleinen tavoite ja toimintamalli ohjaavat opposition toimintaa myös Suomessa, tuo monipuoluejärjestelmä väistämättä omia piirteitään oppositioasemassa olemiseen.

Hallitukset ovat Suomessa yleensä useamman puolueen muodostamia hallituksia (koalitiohallituksia) ja oppositioasemassa myös on yleensä useita puolueita. Merkittävää tässä yhteydessä on, että Suomessa ei ole muodostunut kiinteitä puolueblokkeja, mikä on merkinnyt, paitsi puolueiden esiintymistä selvästi erillisinä valtiollisissa vaaleissa, myös sitä, että hyvin monenlaiset hallituskoalitiot ovat olleet käytännössä mahdollisia. Vastaavasti voi myös oppositiona olla hyvin erilaisia puolueiden yhdistelmiä, mikä puolestaan voi rajoittaa mahdollisuuksia opposition yhtenäiseen toimintaan. Opposition yhtenäisen toimintalinjan löytymistä voi estää myös se, että oppositiopuolueet voivat nähdä eri tavoin mahdollisuutensa olla mukana vaalien jälkeen muodostettavassa uudessa koalitiohallituksessa. Tähän liittyen voi oppositiotoiminnan kärjekkyyteen vaikuttaa myös tietoisuus siitä, että jokin istuvan koalitiohallituksen puolueista voi hyvinkin tulla olemaan mukana myös vaalien jälkeisessä koalitiohallituksessa.

Jos hallituksella (hallituspuolueilla) Suomessa on ainakin kohtuullisen selvä enemmistö eduskunnassa, sillä on yleensä hyvät mahdollisuudet ajaa lainsäädäntö- ja muut hankkeensa läpi eduskunnassa. Opposition keskeiseksi tehtäväksi ja mahdollisuudeksi jää kritiikki – kritiikki, jolla pyritään osoittamaan hallituksen tavoitteisiin liittyviä epäkohtia, vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja sitä kautta hallituksen linjauksiin ja vaikuttamaan erityisesti hallituksessa edustettuina olevien puolueiden mahdollisuuksiin menestyä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Kritiikin esittämis- ja esillesaamismahdollisuutta palvelevat erilaiset säännöstöt ja käytännöt eduskunnassa: edustajien puheoikeus ja tiedonsaantioikeudet, eriävien mielipiteiden kirjaamismahdollisuus valiokuntatyöskentelyssä, hallituksen velvollisuudet informoida eduskuntaa, kyselyjen tekeminen hallitukselle ja eduskunnan toiminnan ja menettelytapojen julkisuus.

Parlamentaarisen järjestelmän perusvaatimusta – hallituksen jäsenten on nautittava eduskunnan luottamusta – nimenomaisesti koskevina säännöstöinä voidaan vielä mainita kahdenkymmenen kansanedustajan mahdollisuus tehdä hallituksen tai ministerin vastattavaksi ja eduskunnassa julkisesti käsiteltäväksi välikysymys, jonka käsittelyn päätteeksi äänestetään valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta, sekä se, että kansanedustajilla ylipäätään on hyvin joustava mahdollisuus saada hallituksen tai sen jäsenen nauttima luottamus äänestyksen kohteeksi eduskunnassa.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikael Hidén

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:parlamentaarinen oppositio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:parlamentaarinen oppositio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →