Oikeustiede:harmonisointi (EU)

  From Tieteen termipankki

  harmonisointi (EU)

  harmonisointi (EU)
  Definition Euroopan unioni yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä unionin päämäärien toteutumisen turvaamiseksi
  Explanation

  Euroopan unionin sisämarkkinoiden ja taloudellisen integraation toteuttamiseksi unioni harmonisoi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Harmonisaation tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja näin poistaa esteitä tavaroiden, palveluiden, työntekijöiden ja pääoman vapaalta liikkuvuudelta. Harmonisaation tarkoituksena voi olla myös yhtäläisten oikeuksien takaaminen kansalaisille kaikissa unionin jäsenvaltioissa, tai esimerkiksi kansalaisten terveyden suojeleminen.

  Harmonisoinnin alkuperäinen tarkoitus oli tuotteita koskevien teknisten vaatimusten yhdenmukaistaminen, jotta tavaroiden vapaa liikkuvuus toteutuisi mahdollisimman tehokkaasti. Cassis de Dijon -tapauksen (Asia 120/78) johdosta yksityiskohtainen sääntely ei ole enää tarpeen. Tapauksessa kehitetyn vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaan tuote, joka on laillisesti laskettu markkinoille yhdessä jäsenvaltiossa, pitää päästää myös muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate ei kuitenkaan päde harmonisoiduilla aloilla, joita on yhä enemmän. Alkuperäisestä yksityiskohtaisesta teknisten seikkojen harmonisoinnista on nykyään siirrytty kohti yksinkertaisempaa, pelkkien oleellisten terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen sääntelyyn. Olennainen osa nykyaikaista harmonisaatiota on eurooppalainen CE-merkki. Merkkiä kantavat tuotteet ovat turvallisia ja ne voidaan laskea markkinoille kaikissa jäsenmaissa.

  Harmonisaation taso voi vaihdella. Niin sanotussa minimiharmonisaatiossa unioni sääntelee vain tietyn vähimmäistason, jota on noudatettava kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus tehdä tämän tason ylittäviä omia kansallisia säädöksiä, kunhan ne eivät ole syrjiviä ulkomaalaisia tuotteita kohtaan. Maksimiharmonisaatiossa unioni sääntelee jostakin seikasta kattavasti, jonka jälkeen jäsenvaltioille ei jää enää mahdollisuutta tehdä omia täydentäviä säädöksiä kyseisestä aiheesta.

  Harmonisaatioon liittyy läheisesti negatiivisen ja positiivisen integraation käsitteet. EU-tuomioistuimen tavaroiden vapaata liikkuvuutta edistänyt oikeuskäytäntö ilmentää negatiivista integraatiota: tavaroiden vapaa liikkuvuus lisääntyy, kun tuomioistuin toteaa liikkuvuutta rajoittaneen kansallisen lain pätemättömäksi. Tämän johdosta jäsenvaltioiden mahdollisuus säännellä talouspoliittisesti merkittäviä seikkoja vähenee. Positiivinen integraatio tarkoittaa puolestaan sitä, että unioni edistäisi markkinoiden toimintaa lisäämällä sääntelyä. Normien säätäminen unionin tasolla on kuitenkin usein vaikeaa yhteisymmärryksen puutteen vuoksi. Näin ollen negatiivisella integraatiolla on ollut vuosien saatossa suurempi merkitys.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Tomi Tuominen

  Related Concepts

  Sources

  Graig&DeBúrca2011, RaitioJ 2010, ScharpfF1999

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:harmonisointi (EU). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:harmonisointi (EU).)