Oikeustiede:staattinen suoja

  Tieteen termipankista

  staattinen suoja

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  staattinen suoja
  Määritelmä varallisuusoikeuden haltijan suoja oikeudenloukkauksia vastaan
  Selite Staattista suojaa annetaan oikeudenloukkauksia vastaan niin oikeustoimen osapuolten välisessä suhteessa (eli inter partes) kuin suhteessa kolmanteen (eli ultra partes). Oikeudenloukkaukseen syyllistyvän osapuolen edellytetään olevan käskyn tai kiellon sisältävän sanktioidun käyttäytymisnormin alainen. Suojaa saavalla taholla on taas yleensä aloitevalta eli valta käynnistää viranomaismenettely, joka johtaa sanktion määräämiseen käyttäytymisnormin rikkomisen perusteella. Tyypillisiä staattisen suojan ilmenemismuotoja ovat hallinnan palauttaminen ja muu loukatun oikeustilan ennallistaminen, kielto jatkaa oikeudenloukkauksen käsittävää toimintaa, vahingonkorvaus ja rangaistus.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:staattinen suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:staattinen suoja.)