Oikeustiede:omistajankanteet

  Tieteen termipankista

  omistajankanteet

  omistajankanteet
  Määritelmä kanteet, jolla omistaja vaatii hallintaoikeutensa suojaamista
  Selite

  Omistajankanteet määritellään yleensä suppeasti siten, että niillä tavoitellaan vain omistajan hallintaoikeuden suojaamista eli staattisen oikeussuojan toteuttamista. Laajemmassa merkityksessä omistaja voi vaatia kanteella myös dynaamista suojaa, esimerkiksi saannonmoitekanteella. Saannonmoitekanne on ns. oikean omistajan kanne, jolla kantaja vaatii vastaajan saannon julistamista tehottomaksi ja esineen hallinnan palauttamista itselleen eli vindikaatiota.

  Perinteisesti omistajankanteisiin luetaan hallinnan palautuskanne eli vindikaatiokanne, kieltokanne, jolla vastaajaa vaaditaan lopettamaan kantajan hallinnan häirintä ja ennallistamiskanne, jolla vaaditaan rikkoutuneen hallintaolosuhteen palauttamista ennalleen. Kanteiden nostamista voidaan tehostaa väliaikaismääräyksen tai turvaamistoimen avulla.

  Omistajan hallintaoikeutta suojataan myös rikosoikeuden keinoin, sillä hallinnan loukkaukset ovat usein rikoksia, esimerkiksi rikoslain 28:11:n mukaisena hallinnan loukkauksena tai rikoslain 24:1:n mukaisena kotirauhan rikkomisena. Viimeksi mainitun rikoksen yhteydessä poliisi voi antaa virka-apua omistajalle. Käytännössä omistaja saa usein tehokkaimmin oikeussuojaa hallintaoikeudelleen rikosilmoituksen avulla. Lisäksi omistajan hallintaoikeus saa suojaa rikkomusperusteisen vahingonkorvauksen muodossa. Suomessa itseapu esineiden palauttamiseksi oikealle haltijalle on sallittu vain hyvin rajoitetuissa puitteissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-I, s. 557, KartioL2001, s. 228, NiemiM2012b

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.2.2024: Oikeustiede:omistajankanteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omistajankanteet.)