Oikeustiede:lainsäädäntövallan delegointi

  From Tieteen termipankki

  lainsäädäntövallan delegointi

  lainsäädäntövallan delegointi
  Definition säädösvallan siirto lailla alemmille säädöstasoille käytettäväksi pääosin tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai ministeriön asetuksin, mutta erityisen rajoitetusti myös viranomaisen antamin viranomaissäädöksin.
  Explanation

  Perustuslain 3.1 §:n mukaan lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle. Tähän säädösvaltaan kuuluu osana se, että perustuslain 80 §:ssä säädetyin edellytyksin eduskuntalakiin voidaan ottaa lainsäädäntövallan delegointia, l. siirtämistä alemmille säädöstasoille koskeva säännös. Lainsäädäntövaltaa siirretään ensisijassa valtioneuvoston asetuksin käytettäväksi. Lainsäädäntövallan jatkosiirtäminen l. subdelegaatio on sallittua vain, jos siitä erikseen säädetään delegoivassa laissa.

  Lainsäädäntövallan delegoinnin tavoitteena on mahdollistaa nopea, osin teknisluontoinen norminantovallan käyttö muuttuvissa oloissa. Kansallisen oikeusjärjestyksen perusrakenteessa tietyn yhteiskunnallisen ilmiön ja siihen liittyvän lainsäädäntötavoitteen keskeiset osat säännellään lakitasossa eli eduskuntalailla. Niillä aloilla, joilla sääntelyn yksityiskohtiin saatetaan tarvita nopeasti muutoksia, tämä toteutetaan delegoivan lain sisältämin säädöksenantovaltuuksin (lainsäädäntövallan käyttö termin laajassa merkityksessä). Delegoiva säännös on kirjoitettava täsmällisesti, eli delegointi ei voi olla epämääräisellä tavalla avoin tai ylimalkainen. Ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lakitason säännöksin.

  Lainsäädäntö- l. norminantovallan siirto kansainvälisoikeudelliselle tasolle on toteutettavissa 2/3 enemmistöpäätöksin Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävänä toimivaltasiirtona (PeL 94.2 ja 95.2 §).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:lainsäädäntövallan delegointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainsäädäntövallan delegointi.)