Oikeustiede:asetusten jälkivalvonta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

asetusten jälkivalvonta

asetusten jälkivalvonta
Definition eduskunnan suorittama asetusten valvonta
Explanation

Asetusten jälkivalvonnan yhteydessä voidaan käyttää myös termiä jälkitarkastusmenettely, joka on eduskunnan keino valvoa asetuksenantovallan käyttöä ja oikaista sitä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

Asetusten jälkivalvonnalla tarkoitetaan nimenomaista valvontatoimenpidettä. Näin ollen asetusten jälkivalvontana ei tule pitää esimerkiksi sellaista soveltamistilannetta, jossa asetuksen säännös jätetään soveltamatta sen perusteella, että sen katsotaan olevan ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.

Eduskunnan suorittama asetusten jälkivalvonta on nykyään harvinaista ja sekin liittynyt tilanteisiin, joissa laki nimenomaisesti velvoittaa ilmoittamaan asetuksen eduskunnalle.
Additional Information
Kirjoittaja: Veli-Pekka Hautamäki

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.10.2021: Oikeustiede:asetusten jälkivalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asetusten jälkivalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg