Oikeustiede:asetusten jälkivalvonta

  Tieteen termipankista

  asetusten jälkivalvonta

  asetusten jälkivalvonta
  Määritelmä eduskunnan suorittama asetusten valvonta
  Selite

  Asetusten jälkivalvonnan yhteydessä voidaan käyttää myös termiä jälkitarkastusmenettely, joka on eduskunnan keino valvoa asetuksenantovallan käyttöä ja oikaista sitä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

  Asetusten jälkivalvonnalla tarkoitetaan nimenomaista valvontatoimenpidettä. Näin ollen asetusten jälkivalvontana ei tule pitää esimerkiksi sellaista soveltamistilannetta, jossa asetuksen säännös jätetään soveltamatta sen perusteella, että sen katsotaan olevan ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.

  Eduskunnan suorittama asetusten jälkivalvonta on nykyään harvinaista ja sekin liittynyt tilanteisiin, joissa laki nimenomaisesti velvoittaa ilmoittamaan asetuksen eduskunnalle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Veli-Pekka Hautamäki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:asetusten jälkivalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asetusten jälkivalvonta.)