Oikeustiede:kunnallinen säädösvalta

  Tieteen termipankista

  kunnallinen säädösvalta

  kunnallinen säädösvalta
  Määritelmä kunnan toimivalta antaa kuntalaisiin kohdistuvia sitovia määräyksiä, oikeussääntöjä
  Selite

  Kunnan viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan kuntalaisiin kohdistuvia määräyksiä, oikeussääntöjä, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lailla voidaan osoittaa kunnille määräystenantovaltaa jossain määrin laajemminkin kuin on mahdollista uskoa valtion viranomaisille.

  Kunta voi säädösvaltansa nojalla antaa muun muassa kunnan jätehuoltomääräyksiä (jätelain 646/2011 91 §), elintarvikemääräyksiä (elintarvikelain 23/2006 86 §) ja päättää kunnan rakennusjärjestyksestä (maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 14 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kari Prättälä

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:kunnallinen säädösvalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallinen säädösvalta.)