Oikeustiede:kunnallinen säädösvalta

From Tieteen termipankki

kunnallinen säädösvalta

kunnallinen säädösvalta
Definition kunnan toimivalta antaa kuntalaisiin kohdistuvia sitovia määräyksiä, oikeussääntöjä
Explanation

Kunnan viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan kuntalaisiin kohdistuvia määräyksiä, oikeussääntöjä, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lailla voidaan osoittaa kunnille määräystenantovaltaa jossain määrin laajemminkin kuin on mahdollista uskoa valtion viranomaisille.

Kunta voi säädösvaltansa nojalla antaa muun muassa kunnan jätehuoltomääräyksiä (jätelain 646/2011 91 §), elintarvikemääräyksiä (elintarvikelain 23/2006 86 §) ja päättää kunnan rakennusjärjestyksestä (maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 14 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Kari Prättälä

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2022: Oikeustiede:kunnallinen säädösvalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallinen säädösvalta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →