Oikeustiede:kontradiktorinen periaate

  From Tieteen termipankki

  kontradiktorinen periaate

  kontradiktorinen periaate
  Definition tarkoittaa oikeudenkäynnissä yleisimmin vastapuolen kuulemisen periaatetta eli audiatur et altera pars -sääntöä, jonka mukaan tuomioistuin ei saa ratkaista sen käsiteltäväksi saatettua juttua ennen kuin vastapuolella on ollut tilaisuus antaa vastineensa asiassa
  Explanation

  Laajemmassa mielessä kontradiktorisella menettelyllä tarkoitetaan sellaista oikeudenkäyntiä, jossa kaksi asianosaistahoa ovat vastakkain ja jossa noudatetaan käsittelymenetelmää tai akkusatorista menetelmää. Kontradiktorisessa menettelyssä asianosaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus antaa ja saada informaatiota (knowledge of / comment on). Angloamerikkalaisessa oikeudessa käytetäänkin lähinnä kontradiktorista menettelyä tarkoittaen usein ilmaisua aseiden yhtäläisyys (equality of arms). Kontradiktorisen prosessin vastakohta on inkvisitorinen menetelmä, jossa asianosainen on vain tutkinnan kohde.

  Siviiliprosessissa kontradiktorisen periaatteen toteutumiseksi yleensä riittää, että kummallekin asianosaiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Rikosprosessissa puolestaan syytettyä on yleensä ehdottomasti kuultava. Tämä ero johtuu rikosasioissa noudatettavasta voimakkaammasta pyrkimisestä aineelliseen totuuteen (ks. aineellisen totuuden periaate) ja syytetyn oikeusturvan tehostamisesta.

  Kontradiktorisella periaatteella on keskeinen merkitys myös hakemuslainkäytössä, hallintolainkäytössä, välimiesmenettelyssä ja ulosotossa. Kun ulosotossa on pyrittävä tuomion tehokkaaseen ja nopeaan täytäntöönpanoon, ei kontradiktorinen periaate ole siinä yhtä ehdoton kuin tuomioistuinmenettelyssä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Related Concepts

  Sources

  ErvoL2005, JokelaA2005, jakso 5.4, VirolainenJ2012, s. 127-138

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.9.2023: Oikeustiede:kontradiktorinen periaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kontradiktorinen periaate.)