Oikeustiede:oikeudenkäynti

  Tieteen termipankista

  oikeudenkäynti | oikeusprosessi | oikeudenkäyntimenettely | prosessi | tuomioistuinmenettely

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  oikeudenkäynti
  oikeusprosessi
  oikeudenkäyntimenettely
  prosessi
  tuomioistuinmenettely
  Määritelmä menettely tuomioistuimessa riita-asian ratkaisemiseksi, rikokseen perustuvan rangaistus- tai muun vaatimuksen vahvistamiseksi taikka hallintopäätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi
  Selite Termi oikeudenkäynti kattaa yleisissä, hallinto- ja erikoistuomioistuimissa käytävät prosessit. Oikeudenkäynti viittaa ns. pääasiaa koskevaan menettelyyn eli siinä käsitellään aineelliseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Joskus oikeudenkäynnistä puhuttaessa viitataan suppeassa merkityksessä yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeudet, hovioikeudet, korkein oikeus) käytäviin prosesseihin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Johanna Niemi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  FrändeD&al2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:oikeudenkäynti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenkäynti.)