Oikeustiede:käsittelymenetelmä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

käsittelymenetelmä

käsittelymenetelmä
Definition siviiliprosessin asianosaisten ja tuomioistuimen välistä työnjakoa kuvaava rooliperiaate, jonka mukaan on asianosaisten eikä tuomioistuimen asiana huolehtia tosiseikkojen esittämisestä ja todisteiden hankkimisesta (vrt. tutkintamenetelmä)
Explanation

Käsittelymenetelmä on rooliperiaate, joka kuvaa asianosaisten ja tuomioistuimen tehtäviä ja prosessitoimien suhdetta dispositiivisten riita-asioiden (asiat, joissa sovinto on sallittu) käsittelyssä. Sen vastakohta on tutkintamenetelmä. Käsittelymenetelmä täydentää dispositiivista periaatetta, yhdessä niistä käytetään nimikettä asianosaistoimintoisuus.

Käsittelymenetelmä sisältää ensinnäkin sen, että asianosaiset esittävät asian ratkaisun kannalta välittömästi relevantit tosiseikat eli ns. tosiseikat ja vetoavat niihin vaatimustensa tueksi. Tuomioistuin ei saa perustaa ratkaisua sellaiseen seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut nimenomaan oikeustosiseikkana. Toiseksi asianosaisten on näytettävä mainitut seikat toteen ja hankittava niitä koskevat todisteet.

Tuomioistuin ei voi kuitenkaan pysyä asian käsittelyssä täysin passiivisena. Oikeudella on asianosaisten toimintaa täydentävä vastuu asian selvittämisessä, tämä tapahtuu tuomarin aineellisen prosessinjohdon ja lähinnä tuomarin kyselyoikeuden ja -velvollisuuden avulla. Tämän johdosta käsittelymenetelmän sijasta käytetään toisinaan käsitettä yhteistoimintaperiaate.
Additional Information
Kirjoittaja: Jyrki Virolainen

Related Concepts

Sources

EIF-IV, p. 248-250, LappalainenJ1995, s. 91-92

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:käsittelymenetelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käsittelymenetelmä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →