Oikeustiede:käsittelymenetelmä

  Tieteen termipankista

  käsittelymenetelmä

  käsittelymenetelmä
  Määritelmä siviiliprosessin asianosaisten ja tuomioistuimen välistä työnjakoa kuvaava rooliperiaate, jonka mukaan on asianosaisten eikä tuomioistuimen asiana huolehtia tosiseikkojen esittämisestä ja todisteiden hankkimisesta (vrt. tutkintamenetelmä)
  Selite

  Käsittelymenetelmä on rooliperiaate, joka kuvaa asianosaisten ja tuomioistuimen tehtäviä ja prosessitoimien suhdetta dispositiivisten riita-asioiden (asiat, joissa sovinto on sallittu) käsittelyssä. Sen vastakohta on tutkintamenetelmä. Käsittelymenetelmä täydentää dispositiivista periaatetta, yhdessä niistä käytetään nimikettä asianosaistoimintoisuus.

  Käsittelymenetelmä sisältää ensinnäkin sen, että asianosaiset esittävät asian ratkaisun kannalta välittömästi relevantit tosiseikat eli ns. tosiseikat ja vetoavat niihin vaatimustensa tueksi. Tuomioistuin ei saa perustaa ratkaisua sellaiseen seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut nimenomaan oikeustosiseikkana. Toiseksi asianosaisten on näytettävä mainitut seikat toteen ja hankittava niitä koskevat todisteet.

  Tuomioistuin ei voi kuitenkaan pysyä asian käsittelyssä täysin passiivisena. Oikeudella on asianosaisten toimintaa täydentävä vastuu asian selvittämisessä, tämä tapahtuu tuomarin aineellisen prosessinjohdon ja lähinnä tuomarin kyselyoikeuden ja -velvollisuuden avulla. Tämän johdosta käsittelymenetelmän sijasta käytetään toisinaan käsitettä yhteistoimintaperiaate.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jyrki Virolainen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, p. 248-250, LappalainenJ1995, s. 91-92

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:käsittelymenetelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käsittelymenetelmä.)