JokelaA2005

    Tieteen termipankista

    JOKELA, ANTTI: Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I, 2. painos 2005.