Oikeustiede:huoneenvuokrasuhde

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

huoneenvuokrasuhde

huoneenvuokrasuhde
Definition Huoneenvuokrasopimuksella syntyy osapuolten välille huoneenvuokrasuhde, jonka sisältö määräytyy vuokrasopimuksen lisäksi sopimukseen sovellettavien säännösten, erityisesti asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AsHVL, 481/1995) tai liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (LiikHVL, 482/1995), tavanomaisen oikeuden, yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden ja osapuolten välisten käytäntöjen perusteella. Sopimusvapauden johdosta osapuolilla on mahdollisuus sopia muutoksesta tai lisäyksestä suhteen sisältöön. Huoneenvuokraa koskevissa laeissa on molemmissa lähtökohtana, että lain säännöksistä voidaan poiketa, jollei kyseisessä laissa ole toisin säädetty tai sitä muutoin ole katsottava kielletyksi (AsHVL 3 §, LiikHVL 2 §).
Explanation Sopimuksen solmimisella huoneenvuokrasopimuksen osapuolten välille syntyy oikeussuhde samalla tavalla kuin vuokrasuhde yleensäkin. Jos vuokranantajana on kaksi tai useampi henkilö, vuokranantajaksi katsotaan heidät kaikki yhdessä. Vastaavasti vuokralaisena voi olla kaksi tai useampi henkilö, jotka yhdessä ovat vuokralainen. Vuokranantajaosapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti vuokranantajan ja vuokralaisosapuolet vuokralaisen velvoitteiden täyttämisestä, ellei toisin ole sovittu. Jos ainakin toisella osapuolella on vähintään kaksi henkilöä, varsinaisen vuokranantajan ja vuokralaisen välisen vuokrasuhteen lisäksi syntyy oikeussuhde kunkin vuokranantaja- ja vuokralaisosapuolen välille. Sekin perustuu vuokrasopimukseen, mutta sen sisältö ei välttämättä ole sama kuin vuokrasuhteen, koska vähintään toinen osapuoli on eri kuin vuokrasuhteen osapuoli. Velvoitteiden kohdalla yhteisvastuu voi tosin johtaa siihen, että yksittäisen henkilön suoritusvelvollisuus on saman sisältöinen kuin vuokranantajan tai vuokralaisen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.9.2020: Oikeustiede:huoneenvuokrasuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:huoneenvuokrasuhde.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →